Projecten

Europese projecten

TUA West zoekt permanent naar opportuniteiten om te investeren in extra infrastructuur voor kennisinstellingen via projecten binnen de Europese subsidieprogramma’s Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, EFRO en ESF. TUA treedt op als facilitator en expert en neemt binnen verschillende projecten diverse rollen op: van informele partner, over copromotor tot projectverantwoordelijke.

Om Europese middelen naar West-Vlaanderen te halen, analyseert TUA Europese subsidieprogramma’s en toetst deze op hun relevantie en bruikbaarheid binnen de werking van de organisatie. Daarnaast neemt TUA deel aan infosessies rond subsidieprogramma’s en plaatst ideeën van de kennisinstellingen efficiënt bij een gepast programma.

Dankzij de ervaring in Europese projecten beschikt TUA over kennis op het vlak van staatssteunanalyses. De regels inzake staatssteun zijn vastgelegd in Europese wetgeving en moeten vermijden dat bedrijven die deelnemen aan gesubsidieerde activiteiten een onrechtmatig concurrentievoordeel krijgen binnen de interne markt.
Translate »