Projecten

Europese projecten

TUA West zoekt kansen om te investeren in kennisinfrastructuur via Europese subsidieprogramma’s en neemt verschillende rollen op in projecten. TUA analyseert subsidies en neemt deel aan infosessies om ideeën van kennisinstellingen bij het juiste programma te plaatsen. Door ervaring in Europese projecten heeft TUA kennis over staatssteunanalyses om oneerlijke concurrentievoordelen te voorkomen.

Translate »