Smart Services Bridge

Smart Services Bridge slaat de brug tussen ondernemingen en het hoger onderwijs in de Provincies West-Vlaanderen en Zeeland en ontwikkelt synergieën die het innovatievermogen in de regio stimuleren.

Onder coördinatie van TUA West bouwen de projectpartners Dockwize, Howest, HZ University of Applied Sciences, OC West en VIVES een structurele samenwerking uit met het werkveld. SSB wil ondernemingen helpen innoveren en biedt daartoe een tweeledig begeleidingstraject aan. Enerzijds worden innovatietrajecten opgezet waarbij ondernemingen ondersteuning krijgen van een hogeschool bij de ontwikkeling of optimalisatie van een product of dienst. Aanvullend hierop kunnen ze een valorisatietraject doorlopen om de innovaties die werden ontwikkeld efficiënt en succesvol te implementeren en om te kunnen groeien.

De trajecten bestrijken uiteenlopende onderwerpen in de domeinen Agrofood, Energie, Life sciences en gezondheid, Logistiek, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen. Op klankbordsessies en expertdagen worden de ervaringen gedeeld in een interregionaal kennisnetwerk.

Projectpartners

Financiële info

Het project Smart Services Bridge wordt, naast de inbreng van de partners, financieel ondersteund door EFRO met een subsidie van 899.966 euro. Het totale project wordt geraamd op 1.799.932 euro.

Berichten

Hoger onderwijs

Co-creatie binnen SSB

Lessons learned uit de ervaringen met de innovatie- en valorisatietrajecten die werden ontplooid in het kader van het Smart Services

Lees verder »
shaping matters
Smart Services Bridge

Shaping Matter 2022

Laat je inspireren! 💡 Innovatie, productontwerpen en energiemanagement Op 21 april staat een grote portie inspiratie en innovatie op de

Lees verder »
Translate »