Met Art-IE, Artificiële Intelligentie Inspiratie en Innovatie, zetten we in op digitale innovatie en samenwerking bij en met kmo’s/mkb’s, twee belangrijke innovatiehinderpalen in de Grensregio. We focussen op Artificiële Intelligentie, de kern van heel wat innovatieve digitale ontwikkelingen waarbij we ons richten op de volgende 3 thema’s: Federated Machine Learning, Robotica & AI en Applied AI.

Hoewel zowel Vlaanderen als Nederland de afgelopen jaren al hebben ingezet op digitalisering zijn er nog substantiële stappen te zetten, zeker voor de vele kmo’s/mkb’s uit onze regio’s. Met dit project willen we de kmo’s/mkb’s bereiken die deze vervolgstap willen zetten of die interesse hebben in wat AI voor hun bedrijf zou kunnen betekenen. 

Onder coördinatie van TUA West ontwikkelen projectpartners Avans, Breda Robotics, Fontys, Howest, OCWest, Odisee en VIVES een toegankelijk aanbod rond AI, met verschillende gradaties van betrokkenheid.

Als opstap naar samenwerking met hogescholen willen we kmo’s/mkb’s inspireren op het vlak van innovatieve digitale technologieën en hen zo laagdrempelig mogelijk laten kennismaken met onze hogescholen en met hun expertise en infrastructuur op het vlak van innovatieve digitale technologieën in het algemeen en AI in het bijzonder. We doen dat door open labdagen, Art-IE talks, themadagen en events te organiseren.

Tijdens het project bouwen we 3 grensoverschrijdende AI labs uit: een Federated Machine Learning Lab, een AI Robotica Lab en een Applied AI Lab. In de labs gaan onderzoekers van de hogescholen aan de slag met de innovatievragen van kmo’s/mkb’s. Er worden samenwerkingen opgezet in de vorm van innovatietrajecten. We focussen daarbij telkens op AI in verschillende facetten met toepassingen in verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld Industry 4.0, Logistiek, Voeding of Zorg.

Projectpartners

Met financiële steun van

Translate »