We-Lab for HTM

Met het GTI-project “We Lab for Health Technology and Movement”, beoogt TUA West, in nauwe samenwerking met KU Leuven en VIVES, de infrastructurele en operationele uitbouw van twee innovatieve living labs in Brugge.

  • Het Bewegingslabo van KU Leuven Campus Brugge spitst zich toe op de evaluatie van bewegingen en op de implementatie van nieuwe technologieën in revalidatie op afstand.
  • Het Zorglab van VIVES richt zich op de algemene zorgtechnologie in de thuis- en woonomgeving.

De toenemende zorgbehoefte, in combinatie met de economische realiteit van besparingen, maken dat de gezondheids- en welzijnssector constant onderhevig is aan verandering. VIVES en KU Leuven willen hierop inspelen door, in cocreatie met bedrijven en eindgebruikers, innovatieve technologieën en/of diensten te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Het resultaat daarvan is de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten die de behandeling en begeleiding van de patiënt/gebruiker kunnen optimaliseren. Op die manier wordt expertise vanuit de zorg- en kennisinstellingen en de ondernemers gebundeld.

Projectpartners

Financiële info

Het Europees project We Lab for Health Technology and Movement werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 1.050.000 euro, waarvoor het partnerschap 420.000 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. De Provincie West-Vlaanderen draagt 200.000 euro bij in het project. De overige middelen komen van TUA West, KU Leuven en VIVES.

Berichten

Translate »