TUA West, een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, vervult een liaisonfunctie en brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in een triple helix configuratie.

TUA West focust zich op de geselecteerde kenniswerven binnen West-Vlaanderen, namelijk Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen, Voeding en Zorgeconomie.

Snel zoeken in deze site
Ga naar Kenniswijzer

Recente berichten

het provinciaal domein
Ondernemen

Kennis is cruciaal

Het Provinciaal Domein (19/11/2020) “Kennis is heel belangrijk en net daarom wil de Provincie West-Vlaanderen kennis delen via haar platform

Lees verder »
kennis verbinden

Kennis verbinden

innovatie creeren

Innovatie creëren

Partners

Translate »