Cocreatie in het M&M-centrum

Dit vervolgproject gaat concreet met bedrijven aan de slag. Samen met kennisinstellingen willen we de barrières bij de ontwikkeling van implementatie van Industrie 4.0 wegnemen. Via cocreatie worden typische Industrie 4.0-uitdagingen gedefinieerd waarna men een proof-of-concept uitbouwt en valideert die hierop een zinnig antwoord bieden.

Vanuit het consortium werden al een aantal uitdagingen gedefinieerd:

  • Hoe kan intelligentie geïntegreerd worden in nieuwe/bestaande machines?
  • Hoe kan binnen een productiesysteem interconnectiviteit tussen machines onderling en machines-cloud op een betrouwbare en flexibele manier gerealiseerd worden?
  • Hoe kan een Digital Twin opgebouwd worden van een machine of een volledig productiesysteem? Hoe kan deze praktisch aangewend worden om de machinewerking controleerbaarder, betrouwbaarder, efficiënter, voorspellingen te doen naar slijtage en onderhoud, levensduurproeven?
  • Hoe kan technologie zoals VR/AR, mobiele/collaboratieve robots, menselijk operatoren ondersteunen?
  • Hoe kunnen voor deze uitdagingen oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke eisen van elke stakeholder? Hoe kunnen uit deze implementaties best practices gedefinieerd worden voor het uitrollen van I4.0?

Het project laat toe de infrastructuur, aangekocht in een eerder project, actief ter beschikking van de bedrijfswereld te zetten. De expertise van de onderzoekers en de praktische knowhow van de bedrijven vormt een lucratieve combinatie om dergelijke uitdagingen collectief aan te pakken.

Projectpartners

Financiële info

Het project Cocreatie binnen M&M is geraamd op 1.480.000 euro waarvan 592.000 euro EFRO-subsidie en 148.000 euro provinciale middelen.

Berichten

Translate »