Lerende Euregio Scheldemond

Met het project Lerende Euregio Scheldemond maken vijftien projectpartners uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werk van een groter technisch- en zorg arbeidspotentieel voor bedrijven en een ruimere arbeidsmarkt voor studenten en pas afgestudeerden. Op deze manier realiseren ze één sterke, grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor de Euregio Scheldemond.


Aan beide zijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland heerst er een grote krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen met technische- en zorgprofielen. Nauwe samenwerking en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt dringt zich op. Werkplekleren kan een oplossing bieden om de competenties van afgestudeerden beter te laten aligneren op vragen vanuit het bedrijfsleven. Jongeren zijn door het werkplekleren beter voorbereid op de arbeidsmarkt terwijl bedrijven toegang hebben tot technische profielen met competenties die aansluiten bij hun noden.


Howest, Odisee en Stichting Hogeschool Rotterdam zetten, onder coördinatie van TUA West, een grensoverschrijdende proeftuin op binnen de opleidingen ‘Netwerkbeheer’ en ‘Internet of Things’. Binnen deze gezamenlijk proeftuin wisselen de projectpartners materiaal, expertise en ervaringen op het vlak van werkplekleren uit. Door grensoverschrijdende kleinschalige uitwisselingen te organiseren tussen scholen en bedrijven willen ze komen tot best practices voor werkplekleren in de graduaatsopleidingen.

Odisee, Howest, Rotterdam Academy, Scalda, Huis van het Leren, Dethon, Syntra Midden-Vlaanderen,
Unizo, Unizo 0ost-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen,
UZ Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Syntra West, Stad Gent

Financiële info

Het project De Lerende Euregio Scheldemond is geraamd op 2.763.165 euro waarvan 1.381.582 euro EFRO-subsidie.

Translate »