Lerende Euregio Scheldemond

Met het Lerende Euregio Scheldemond (LES) project maken 15 Vlaamse en Nederlandse organisaties samen werk van een groter, grensoverschrijdend arbeidspotentieel voor bedrijven en een ruimere arbeidsmarkt voor studenten. Het LES project zet in op een betere afstemming en een nauwere samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, onder andere via werkplekleren in technische opleidingen en in de zorg. 

Aan beide zijden van de grens tussen Vlaanderen en Nederland heerst er een grote krapte op de arbeidsmarkt voor beroepen met technische- en zorgprofielen. Werkplekleren kan een oplossing bieden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Jongeren zijn door het werkplekleren beter voorbereid op de arbeidsmarkt terwijl bedrijven toegang hebben tot technische profielen met competenties die aansluiten bij hun noden. 

Howest, Odisee en Hogeschool Rotterdam zetten, onder coördinatie van TUA West, een grensoverschrijdende proeftuin op in de graduaatsopleidingen ‘Netwerkbeheer’ en ‘Internet of Things’. Binnen deze proeftuin wisselen de projectpartners kennis, ervaring en materiaal uit om te komen tot best practices voor werkplekleren in de graduaatsopleidingen. Onder andere via kleinschalige uitwisselingsacties die gefinancierd worden door het LES Fonds krijgen scholen, bedrijven en besturen uit de Euregio Scheldemond de kans om elkaar over de grenzen heen (beter) te leren kennen.

De projectpartners zijn een grensoverschrijdend Lerend Netwerk rond de samenwerking tussen onderwijs en werkveld aan het uitbouwen. In het kader daarvan vond op 9 december 2020 het eerste Lerende Euregio Scheldemond stakeholdersevent plaats. Sprekers uit de zorg en techniek/IT sector, uit onderwijs en bedrijfsleven, bogen zich over de vraag of technologische innovatie daadwerkelijk kan bijdragen tot het verbeteren van de zorg. 

Odisee, Howest, Rotterdam Academy, Scalda, Huis van het Leren, Dethon, Syntra Midden-Vlaanderen,
Unizo, Unizo 0ost-Vlaanderen, Unizo West-Vlaanderen,
UZ Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Syntra West, Stad Gent

Financiële info

Het project De Lerende Euregio Scheldemond is geraamd op 2.763.165 euro waarvan 1.381.582 euro EFRO-subsidie.

Berichten

Lerende Euroregio Scheldemond

Maak de klik!

Technisch onderwijs Dat is voor iedereen De nood aan technische profielen op onze arbeidsmarkt is torenhoog. Toch kiezen te weinig

Lees verder »
Translate »