Blue Accelerator

Blue energy omvat naast offshore windenergie ook de ontwikkelingen met betrekking tot golf- en getijdenenergie. Blue Accelerator is een testzone op zee voor deze blue energy-activiteiten. 

Heel wat Vlaamse bedrijven bekleden een vooraanstaande positie in deze sector en ook in de wetenschappelijke wereld is heel wat kennis en knowhow aanwezig. Momenteel ontbreken echter een kader en aangepaste infrastructuur om testen in een mariene omgeving uit te voeren.

Het Blue Accelerator project speelt in op deze nood door een living lab te creëren, waar testen mogelijk zijn in real life zeecondities, met Oostende als uitvalsbasis. Het geeft bedrijven en wetenschappers de kans om hun kennis en positie in deze groeisector nog te versterken en geïnteresseerde KMO’s krijgen zo de kans om tot innovatieve en voor de sector interessante producten te komen.

Het living lab omvat volgende elementen:

  • Het realiseren van een aanbod aan testfaciliteiten in on-, near- en offshore omgeving ten dienste van de wetenschap en de industrie onder meer via een aantal gerichte investeringen.
  • Het opzetten met de betrokken partners en de relevante overheden van een gemeenschappelijke omkadering voor de verschillende faciliteiten ter ondersteuning van gebruikers.
  • Het opzetten van een academisch gedreven innovatieprogramma gericht op het toepassen van drones in offshore omstandigheden.
  • Het realiseren van een ondersteunend open innovatieplatform blue energy.

Projectpartners

Financiële info

Dit project wordt financieel gesteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met een subsidie van 1.470.800 euro en door 2.206.200 euro publieke financiering.

Berichten

Translate »