Protopitch 3.0

Ondernemers in de culturele en creatieve industrie worden geconfronteerd met voor hen vaak heel nieuwe uitdagingen op het vlak van vaardigheden m.b.t. het runnen van een onderneming, de toegang tot financiering, auteursrechten, de digitale revolutie, innovatie en internationalisering.

Vijf Franse, Vlaamse en Waalse partners bundelden hun expertise en netwerk in een sterk en complementair begeleidingsaanbod via drie tools:Protopitch 3.0 bood van 2016 tot 2020 ondersteuning aan studenten, (pre)starters en ondernemers in de sector van de culturele en creatieve industrie en digitale beeldbewerking.

  • Boostcamp: aanmoedigen van ondernemerschap bij studenten en begeleiding bij het uitwerken van ondernemingsideeën
  • Boostbusiness: individuele begeleiding en vormingen voor ondernemingen uit de creatieve industrieën
  • Boostpitch: startende ondernemers uitdagen via een (pitchwedstrijd

TUA en OC West bereikten samen de brede doelgroep van het project in West-Vlaanderen. OC West richtte zich op ondersteuning van (pre)starters en startups; voor het project was TUA een belangrijke partner om Vlaamse studenten en docenten te betrekken bij het project. TUA en OC West blikken tevreden terug op de hoogtepunten aan Vlaamse kant: een geslaagd Boostcamp rond circulair ondernemerschap te Kortrijk in september 2019 en een digitale editie van Boostpitch en het slotevenement in oktober 2020. 

Projectpartners

Financiële info

Protopitch 3.0 werd uitgevoerd met een budget van 1.787.710 euro waarvan 983.240,50 euro EFRO-subsidie.

Berichten

Protopitch

Finale Boostpitch ?

Woon de online finale van Boostpitch en Protopitch 3.0 bij! De interregionale pitchwedstrijd Boostpitch en het slotevenement van Protopitch 3.0

Lees verder »
Translate »