Protopitch 3.0

Ondernemers in de culturele en creatieve industrie worden geconfronteerd met voor hen vaak heel nieuwe uitdagingen op het vlak van vaardigheden m.b.t. het runnen van een onderneming, de toegang tot financiering, auteursrechten, de digitale revolutie, innovatie en internationalisering.

Het Interreg-project France-Wallonie-Vlaanderen PROTOPITCH 3.0, gecoördineerd door Pictanovo, heeft als doel om enerzijds creatieve ondernemersinitiatieven aan te moedigen en te stimuleren, en anderzijds de bedrijven of (pre)starters in de creatieve industrie te begeleiden. Het project doet dit via drie tools:

  • Boostcamp (uitwerking van een ondernemingsidee/project door studenten en startups),
  • Boostbusiness (continue begeleiding en vormingen voor ondernemingen) en
  • Boostpitch (pitchwedstrijd voor startende ondernemers).
De drie betrokken regio’s bundelen hun expertise en netwerken in een sterk en complementair aanbod van begeleiding op maat van de bedrijven. TUA West en OC West bereiken samen de brede doelgroep van het project in West-Vlaanderen. OC West richt zich op ondersteuning van (pre)starters en startups; voor het project is TUA een belangrijke partner om Vlaamse studenten en docenten te bereiken.

Projectpartners

Financiële info

Het project XXX is geraamd op XXX euro waarvan XXX euro EFRO-subsidie.

Translate »