Circularity in & with new materials

Het project Circularity in & with new materials wil het gebruik van recyclaat als grondstof stimuleren in de kunststofverwerkende en textielindustrie om deze sector te laten uitgroeien tot voorloper in het sluiten van kringlopen.

De duurzame transformatie van materialen wordt beoogd in de volledige waardeketen, van grondstof tot eindproduct. Het project richt zich hiervoor op de drie essentiële fasen in de verduurzaming:

  • identificatie en materiaalkarakterisatie
  • opzuivering van recyclaat
  •  implementatie door aangepaste procestechnieken en producten.

Er worden strategische investeringen gerealiseerd die noodzakelijk zijn voor de stimulans van recyclaat als grondstof en als dusdanig het sluiten van kringlopen. Deze investeringen vormen de basis voor de uitbouw van een doorgedreven inhoudelijke samenwerking tussen ondernemingen en kennisactoren volgens de principes van open innovatie. Vanuit een geïntegreerde totaalvisie worden de ondernemingen begeleid via een open innovatie-filosofie en de ertoe voorziene open infrastructuur. 

Dankzij deze aanpak via een neutraal, transparant open platform, waar partners elkaars complementariteit erkennen en respecteren, kunnen geïnteresseerden uit verschillende sectoren steeds beschikken over topexpertise inzake proces- en productontwikkeling bij het sluiten van hun kringlopen.

Projectpartners

Financiële info

Het project Circularity in & with New Materials werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 2.500.000 euro. Minstens 650.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1.000.000 euro Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende 500.000 euro toe uit het Hermes-fonds.

Berichten

Nieuwe materialen

Circular Inspiration Day II

Samen eerste haalbare stappen zetten richting circulair ondernemen Cocreatie en inspiratie tussen industrie, kennispartners en overheid is van essentieel belang

Lees verder »
Translate »