Machinebouw- en mechatronicacentrum West-Vlaanderen

Het GTI project Machinebouw en Mechatronicacentrum West-Vlaanderen wil de machinebouw- en mechatronicasector ondersteunen en transformeren. Zo wordt zijn internationale positie en zijn verankering in Vlaanderen duurzaam versterkt.

Het project voorziet in de oprichting van een Machinebouw & Mechatronicacentrum Industrie 4.0. Het centrum stoelt op een intense samenwerking tussen de kenniscentra KU Leuven, UGent, Howest en Sirris en zal bestaan uit drie componenten:

  • een innovatiecentrum 4.0 waar in overleg en samenwerking met de industrie nieuwe technologieën voor de mechatronica en productiesector worden onderzocht, ontwikkeld en gedemonstreerd
  • een technologielabo rond Virtual & Augmented Reality, één van de basistechnologieën die verschillende aspecten van Industrie 4.0 ondersteunen
  • twee applicatielabs rond Slimme en Flexibele Productie en Assemblage en Slimme Productieaansturing waar vooral vertaalonderzoek gebeurt en apparatuur en kennis breed wordt verspreid aan de bedrijven om de haalbaarheid van nieuwe technologieën voor hun toepassing te evalueren.

Het project beoogt eveneens de oprichting van een open innovatieplatform voor overleg tussen alle belanghebbenden, het begeleiden van de verschillende componenten en het uitzetten van de toekomststrategie.

Projectpartners

Financiële info

Het project M&M-centrum West-Vlaanderen is geraamd op 4.270.521 euro.  Minstens 700.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 1,7 miljoen Europese steun van EFRO en Vlaams minister Muyters kende ruim 850.000 euro toe uit het Hermes-fonds

Berichten

Translate »