Voor ondernemers

Je bent ondernemer

Om het innovatievermogen en de slagkracht van jouw bedrijf te versterken, verzamelt TUA West samen met POM West-Vlaanderen de knowhow van de West-Vlaamse kennispartners in de Kenniswijzer.

Alle expertise van onze West-Vlaamse kennisinstellingen toegankelijk via één platform en een eenvoudige vraagmodule, simpeler kan toch niet?

Via dit platform kan je heel eenvoudig je vraag rond over o.a. productontwikkeling of productieproces posten bij de juiste onderzoekers. Wij gaan achter de schermen met je vraag aan de slag en binnen zeven werkdagen vertellen we je welke onderzoeker je verder kan helpen.

Je bent student (-ondernemer)

TUA West maakt studenten bewust van de voortrekkersrol van West-Vlaanderen binnen de kenniswerven en stimuleert ondernemerschap bij studenten via projecten en evenementen.

Naast het ondersteunen van bestaande opleidingen binnen de kenniswerven verkent TUA de uitbouw van duaal onderwijs, helpt zorgen voor kwalitatieve opleidingen voor studenten via gedegen onderzoek en bouwt mee nieuwe onderzoeksinitiatieven uit.