Duaal leren in het hoger en volwassenen onderwijs

Dit project heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

Onder coördinatie van TUA West onderzoeken projectpartners Agoria, CVO Altus, CVO VTI Brugge, Huis van het leren, POM West-Vlaanderen en VIVES hoe duaal leren een toepassing kan vinden in het volwassenen- en hoger onderwijs.

Het project speelt in op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt, met focus op de Haven van Zeebrugge, waar heel wat technische knelpuntvacatures voorkomen. In cocreatie met bedrijven zetten de partners proeftuinen op in volgende opleidingen:

  • Electromecanicien (volwassenenonderwijs CVO Altus en CVO VTI Brugge) en Elektromechanische systemen (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)
  • Voertuigtechnieken (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Kortrijk)
  • Netwerkbeheer (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)

De proeftuinen zetten in op:

  • Sensibilisering van lerenden en werkgevers
  • Statuut van de lerende en financiële incentives voor bedrijven/werkgevers
  • Kwaliteitsvolle leerwerkplekken en mentoropleidingen

Projectpartners

Financiële info

Het project Duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs is geraamd op 149.978 euro.

Opleiding Offshore windenergie

Opleiding versterkt kennispotentieel rond Blue Energy Offshore windenergie ontwikkelt zich snel in België en Europa. De industriële schaalvergroting is een feit en de productiekost evolueert naar een kostenconcurrerende bron in onze energiemix. België bekleedt momenteel een 4e plaats op de wereldranglijst wat betreft de geïnstalleerde infrastructuur. En het beste moet

Lees verder »

Boost hoger onderwijs WVL

5 miljoen euro voor voortgezette opleidingen De Vlaamse regering voorziet 5 miljoen euro voor specifieke voortgezette opleidingen die nauw aansluiten bij het bedrijfsleven in de provincie. Speerpunten worden onder meer de maakindustrie, maar ook voeding en artificiële intelligentie. Het gaat om een unieke samenwerking tussen de universiteiten van Gent en Leuven,

Lees verder »

Verleg je grenzen met het LES-Fonds

Financiering voor uitwisselingen Het LES-Fonds van het Interreg Vlaanderen-Nederland project ‘Lerende Euregio Scheldemond’ biedt scholen, bedrijven en besturen uit de Euregio Scheldemond een laagdrempelige kans om elkaar over de grenzen heen (beter) te leren kennen. Het LES FONDS voorziet in de 100% financiering van kleinschalige uitwisselingsacties, zoals bijvoorbeeld: het organiseren

Lees verder »
Translate »