Duaal leren in het hoger en volwassenen onderwijs

Met dit project onderzochten Agoria, CVO Altus, CVO VTI Brugge, Huis van het leren, POM West-Vlaanderen en VIVES onder coördinatie van TUA de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten van duaal leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

In co-creatie met bedrijven werden duale trajecten uitgewerkt in de opleiding Electromecanicien van CVO VTI Brugge en in de graduaatsopleidingen Elektromechanische systemen, Voertuigtechnieken en Netwerkbeheer van VIVES.

De partners zochten samen een antwoord op uitdagingen met betrekking tot de sensibilisering van cursisten en werkgevers, het statuut van de lerende en financiële incentives voor ondernemingen en het aanbieden van kwaliteitsvolle leerwerkplekken en mentoropleidingen.

Projectpartners

Financiële info

Het project Duaal leren in het hoger en volwassenenonderwijs is geraamd op 149.978 euro.

Berichten

Translate »