Ongelimiteerde recyclage

Dit project zal de mogelijkheden van ongelimiteerde recyclage doorgronden.

Via dit project willen we de circulaire economie verder ingang doen vinden in de industrie. De grenzen van de inpasbaarheid van recyclagematerialen in eindproducten worden afgetast om het gebruik van recyclagematerialen te stimuleren en op die manier komaf te maken aan vooroordelen rond het gebruik van recyclaten.

Via Circular Inspiration Days wordt het werkveld uitgenodigd om te brainstormen rond acht thema’s die spraakmakend zijn voor de textiel- en kunststofverwerkende sector. Aan de hand van ‘Wat als…’-vragen dagen we de bedrijven uit om na te denken over de toekomst van de sector. Daarnaast informeren en inspireren we gen ook over de mogelijkheden en opportuniteiten van open innovatie.

Dit resulteert in cocreatiesessies met bedrijven en kennisinstellingen. Bij deze samenwerkingen zoekt men actief naar concrete oplossingen voor sectorale vraagstukken. Finaal worden hier nieuwe producten met economische finaliteit gerealiseerd.

Projectpartners

Financiële info

Het project Ongelimiteerde recyclage’ wordt naast de inbreng van de eigen partners financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (387.480 euro). De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 968.700 euro.

Berichten

Nieuwe materialen

Circular Inspiration Day II

Samen eerste haalbare stappen zetten richting circulair ondernemen Cocreatie en inspiratie tussen industrie, kennispartners en overheid is van essentieel belang

Lees verder »
Translate »