Duaal leren Alternance

Integratie van het Franse duaal leren ‘Alternance’ in het Vlaamse hoger onderwijs

Alternance is een systeem van duaal leren in hogescholen en universiteiten dat in Frankrijk goed is ingeburgerd. De student combineert het volgen van colleges met een opleiding binnen een bedrijf. Gedurende het jaar is de student voor meer dan 50 procent actief binnen het bedrijf.

DewaConnect is samen met Tua West en via de steun van ESF (Europees Sociaal Fonds) een project opgestart om de mogelijkheden van dit model te verkennen, met het oog op een eventuele implementatie ervan in Vlaanderen. Er werden enkele proefprojecten van duale leertrajecten, in cocreatie in een Vlaams-Franse context, opgezet om te komen tot bruikbare en te veralgemenen modellen die de grensoverschrijdende uitwisseling van studenten stimuleren. Voor hogescholen, universiteiten en het volwassenenonderwijs is de praktijk- en bedrijfsgerichte aanpak van duaal leren een kans om de opleidingen nog beter te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt.

De bestaande regelgeving moet nog verder verfijnd worden, maar laat nu al toe om nieuwe vormen van werkplekleren in de onderwijscurricula op te nemen. De autonomie van de hoger onderwijsinstellingen om zelf overeenkomsten vast te leggen en aan kwaliteitsbewaking te doen, is groot.

Projectpartners

Financiële info

Het project Integratie van het Franse duaal leren ‘Alternance’ in het Vlaamse hoger onderwijs is geraamd op 150.000 euro.

Berichten

Translate »