Duaal leren Alternance

Integratie van het Franse duaal leren ‘Alternance’ in het Vlaamse hoger onderwijs

Alternance-studeren is een hot topic in Frankrijk. Daarom is DewaConnect samen met TuaWest en via de steun van ESF (Europees Sociaal Fonds) een project opgestart om dit Franse duaal leerproject te integreren in bestaande Vlaamse Hogescholen. 

Alternance-studenten gaan enkele dagen naar school, om de verworven kennis de overige dagen te gebruiken op het werkveld. Ze hoeven geen inschrijvingsgeld te betalen en verdienen wat centen bij het bedrijf waar ze in dienst zijn. Dat zorgt voor een win-win-situatie:  het bedrijf heeft een goedkopere, maar hoger opgeleide werkkracht en de student heeft de mogelijkheid om, naast zijn studies, te sparen of zelfstandig te gaan wonen.

Het project wil bruggen bouwen met de Vlaamse hogescholen en bedrijven die op zoek zijn naar hoger opgeleide werkkrachten en naar studenten die zoeken naar een (internationale) ervaring via een duaal leerproces.

Projectpartners

Financiële info

Het project Integratie van het Franse duaal leren ‘Alternance’ in het Vlaamse hoger onderwijs is geraamd op 150.000 euro.

Translate »