Accelerate³

Onder coördinatie van TUA West bundelden projectpartners Brightlands Chemelot Campus, Centexbel, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk de krachten op het vlak van de ontwikkeling van biogebaseerde materialen voor Additive Manufacturing.

De doelstelling van Accelerate³ was de versterking van de expertise en testinfrastructuur met betrekking tot 3D-printen in Nederlands Limburg en West-Vlaanderen, ten gunste van de vele kmo’s en mkb’s die in de regio actief zijn op het vlak van Additive Manufacturing.

Aan Vlaamse kant maakte het project de uitbreiding en versterking van de test- en onderzoeksfaciliteiten op het vlak van Additive Manufacturing mogelijk. Centexbel investeerde in een Arburg Freeformer 3D-printer en een monofilament extrusielijn. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk breidde haar karakteriseringsapparatuur uit met een XPS Spectrometer, een XRD toestel en een calorimeter. De toestellen worden ingezet voor onderzoek naar biogebaseerde materialen voor 3D printing.

Daar waar de Vlaamse partners investeerden in apparatuur legden de Nederlandse projectpartners zich toe op de uitbouw van een grensoverschrijdende kenniscluster op het vlak van Additive Manufacturing. Zo nam het partnerschap jaarlijks deel aan de 3D printing Materials Conferentie in Geleen en aan de Prototyping beurs in Kortrijk. In 2018 werd, zowel in Nederland als in Vlaanderen, een Matchmaking event georganiseerd met het oog op het genereren van businesscases of potentiële samenwerkingen met kmo’s/mkb’s op het vlak van Additive Manufacturing.

01/01/2016 – 31/12/2018

Projectpartners

Financiële info

Het project Accelerate³ is uitgevoerd met een budget van 2.347.070 euro waarvan 911.338 euro EFRO-subsidie.

Berichten

Translate »