Kitchen Pilot

Dit EFRO-project focust op mensen met een chronische zorgvraag die vaak niet in staat zijn zelf te koken. Hun maaltijden worden bereid in grootkeukens en onderworpen aan een regeneratieproces (voeding wordt na koelen of invriezen opnieuw opgewarmd), wat kwaliteitsverlies en ook verlies van nutritionele waarde veroorzaakt. Voedingsbedrijven besteden hieraan nog te weinig aandacht omdat simulaties van het regenereren vaak onmogelijk zijn.

In het project wordt een testomgeving ontwikkeld die de reële omstandigheden van het verpakken, koelen en regenereren nabootsen. Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan kan in een dergelijke onderzoeksomgeving data verzameld worden die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren (bijvoorbeeld opwarmen in bestelwagen, tijden van opwarmen, apart opwarmen van componenten). Cruciaal is ook dat de smaak- en maaltijdbeleving van de zorgbehoevenden mee gemonitord kan worden. Door te komen tot een cocreatieproces met eindgebruikers tijdens de productontwikkeling kan de voedingsindustrie optimaal voldoen aan de vraag van deze groep mensen.

Het EFRO-project Kitchen Pilot situeert zich binnen het gelijknamige NuHCaS, dat als open onderzoeks- en innovatiecentrum de disciplines Nutrition, Health en Care samenbrengt. Deze systematische benadering brengt onderzoekers uit de voedings-, zorg- en gezondheidssector samen om op feiten gebaseerde kennis op te bouwen en onderzoek uit te voeren naar de invloed van evenwichtige voeding op de gezondheid.

Het NuHCaS platform wil innovaties ontwikkelen die op langere termijn zorgen voor een verhoogde maatschappelijke en economische impact. NuHCaS heeft de ambitie om uit te groeien tot een Vlaams en Europees expertisecentrum in deze thematiek.

 

Projectpartners

Financiële info

Het project Kitchen Pilot is geraamd op 319.897 euro waarvan 127.955 euro EFRO-subsidie.

Berichten

Open kick-off NuHCaS

Voeding is belangrijk voor onze gezondheid. Aangepast eten kan zorgbehoevende mensen beschermen tegen malnutritie. Jammer genoeg is feitelijk kennis hierover

Lees verder »
Translate »