PROOF

Het groeiende bewustzijn rond voeding en gezondheid in de maatschappij daagt de voedingsindustrie uit om sterk in te zetten op product- en procesinnovatie. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van de patiënt steeds groter. Chronisch zorgbehoevenden zijn erg vatbaar voor ondervoeding en vormen daarom een belangrijke doelgroep binnen het domein van gepersonaliseerde voeding.

PROOF (Platform for Research Oriented towards persOnalised Food) bracht de ontbrekende schakels in het innovatielandschap in kaart. Via dit project linken we alle elementen met elkaar en bouwen we aan een open onderzoeksfaciliteit bij Hogeschool VIVES in Roeselare en Brightlands Maastricht Health Campus van Maastricht UMC+ en Universiteit Maastricht.

Met het open karakter van de faciliteiten zal een brug worden geslagen tussen onderzoek, bedrijfsleven en zorgactoren om voeding te ontwikkelen op maat van personen met een chronische zorgvraag. Daarnaast besteden we ook de nodige aandacht aan de ontwikkeling van een tool dat deze patiënten ondersteunt en stimuleert.

De partners gaan samen met voedingsbedrijven en zorgactoren aan de slag in twee piloottrajecten rond spierzwakte bij ouderen (sarcopenie) en chronische longaandoening (COPD).

Projectpartners

Financiële info

Het PROOF-project krijgt financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het Interreg Vlaanderen-Nederland-programma. De Provincie Limburg (NL), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL) en Provincie West-Vlaanderen (BE) co-financieren dit project.

Berichten

Translate »