Conquer

De geografische ligging van West-Vlaanderen, grenzend aan Frankrijk, Nederland, de Noordzee en via de Noordzee het Verenigd Koninkrijk, leidt tot een ingebakken internationale reflex. Een reflex die aanzienlijk onder spanning staat door de nakende Brexit. Dit heeft een grote impact op de sterke logistieke poorten, in bijzonder de haven van Zeebrugge, maar ook het grote exportpotentieel van de talrijke West-Vlaamse ondernemingen.

Het is belangrijk om een antwoord te bieden op deze Brexit, een antwoord dat het internationaal ondernemersklimaat bevordert en ondersteunt. CONQUER formuleert een krachtdadig antwoord op de uitzonderlijke bedreigingen die de Brexit vormt voor de West-Vlaamse economie. Een economie met een zeer open karakter dat ten volle is opgenomen in mondiale waardeketen.

Daarom zet CONQUER in op twee pijlers, namelijk (1) een doelgroepgerichte benadering van de bestaande ondernemingen met een impactanalyse, adaptatieplan en implementatieplan, en (2) een vrijwaring van noodzakelijke internationale toelevering via een actieve acquisitie waarbij de bestaande industriële ecosystemen worden versterkt. Dit wordt gedaan vanuit een kwalitatief partnerschap bestaande uit POM West-Vlaanderen (promotor), Voka, FIT, TUA West en Unizo.

De activiteiten van TUA West in dit project spitsen zich toe tot productconformering. Meer specifiek betreft dit het toeleiden van bedrijven tot de nodige expertise. Hiervoor zetten we actief onze kennisinstellingen in en stellen we hun expertise ter beschikking. Concreet betreft dit het verder uitbreiden en dynamiseren van de Kenniswijzer. Hét instrument om de kennis op een laagdrempelige manier tot bij de bedrijven te brengen.

Projectpartners

Financiële info

Het project Conquer start in juni 2020 en loopt over twee jaar. De totale projectfinanciering bedraagt 2.500.000 euro waarvan 1.000.000 euro EFRO-subsidie. 

Berichten

Conquer

One-stop-shop voor kmo’s

Hapklare info voor West-Vlaamse kmo’s met internationale ambities gebundeld De projectpartners van CONQUER – POM West-Vlaanderen, Flanders Investment & Trade

Lees verder »
Translate »