OIP Voeding

De Vlaamse voedingsindustrie vertegenwoordigt, met een omzet van 38,4 miljard euro in 2015, ongeveer 1/5de van de omzet van de volledige industrie. In datzelfde jaar stegen de investeringen met 6% wat goed is voor 996,1 miljoen euro. Ook de export kende een stijging met 4,2% en het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen bedroeg maar liefst 157.554.

Bovenstaande cijfers tonen aan dat de voedingsindustrie een belangrijke sector is binnen de Vlaamse economie. Er heerst echter onzekerheid of deze sector ook in de toekomst in staat is om groei te realiseren doordat een resem aan factoren een negatieve impact hebben op de concurrentie binnen de sector. Zo is de sector sterk onderhevig aan het beleids- en regelgevend kader, blijft de ecologische voetafdruk hoog, zijn er grote voedselverliezen in het proces van productie t.e.m. consumptie. Vergeet daarbij het gezondheidsdebat niet waar met beschuldigende vinger wordt gewezen naar de voedingsindustrie die onvoldoende zou inzetten op gezonde voeding. Tot slot neemt ook de consument steeds vaker een positie in waarbij hij meer verwachtingen heeft en dus hogere eisen stelt.

Omwille van de gegeven uitdagingen en de sterke aanwezigheid van de voedingsindustrie in West-Vlaanderen wordt i.k.v. West Deal ingezet op het verstevigen van de kennisonderbouw t.b.v. de Vlaamse agrovoedingsindustrie. Het EFRO-project,  OIP Voeding,  beoogt de uitbouw van open testing- en onderzoeksfaciliteiten voor plantaardige nevenstromen uit de voedselproductie en voor het frituurproces in de voedselverwerking. Dit tracht men te verwezenlijken via gezamenlijke en complementaire investeringen in enerzijds het laboratorium Food & Lipids van KULAK, anderzijds in het laboratorium voor voedingsmicrobiologie- en technologie door UGent Campus Kortrijk.

TUA West treedt in dit project op als de promotor en biedt ondersteuning inzake communicatie, disseminatie en wisselwerking met de industrie. Dat laatste gebeurt samen met Fabriek voor de Toekomst Voeding (POM West-Vlaanderen) en Flanders’ Food. Met het oog op de noodzaak aan een geïntegreerde aanpak wordt een Open Innovatieplatform ontwikkeld die de industrie een geïntegreerd antwoord en inzicht kan bieden op de complexe problematiek van valorisatie van plantaardige nevenstromen en frituren.

Projectpartners

Financiële info

Het project OIP Voeding is geraamd op 957.575 euro waarvan 383.043 euro EFRO-subsidie en 191.522 euro van het Vlaamse Hermesfonds. De provincie West-Vlaanderen draagt 117.199 euro bij. De overige middelen komen van TUA West, KU Leuven en UGent.

Berichten

Innovatie

Katleen Raes

Katleen Raes Prof. dr. ir. Katleen Raes, actief binnen de onderzoeksgroep VEG-i-TEC aan Universiteit Gent Campus Kortrijk University Linkedin Researchgate

Lees verder »
imca sampers
Onderzoek

Imca Sampers

Imca Sampers Professor binnen de vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid (onderzoeksgroep VEG-I-TEC)  aan de Universiteit Gent Campus Kortrijk University Linkedin

Lees verder »
Translate »