FR&D Hall opent in RSL

Proefkeuken voor evidence-based onderzoek

Om de positieve impact van voeding op gezondheid te vergroten in Vlaanderen, opende NuHCaS op 16 november de FR&D hall (Food Research & Development hall) in Roeselare. In de proefkeuken worden de processen voor de bereiding van voeding in een grootkeuken op pilootschaal onder de loep genomen.

Geschikte pilootinfrastructuur is essentieel om representatief onderzoek uit te voeren. Daarom investeerde NuHCaS (Nutrition Health Care System) in de FR&D hall (Food Research & Development hall). De proefkeuken (totaalinvestering van 320.000 euro) is de eerste van een serie pilootapparatuur ten dienste van voedingsbedrijven, grootkeukens, maaltijdbereiders en zorg- en gezondheidsactoren. Het betekent een interessante aanvulling en versterking naast reeds bestaande pilootapparatuur, zoals die in de Food Pilot waar processen uit de voedingsverwerkende industrie gesimuleerd worden. De ganse keten wordt nu overspannen van grondstof tot evenwichtige maaltijd op het bord. De proefkeuken zal toelaten recepturen uit te testen en haalbaar te maken voor grootkeukens in onder andere ziekenhuizen en woonzorgcentra. Concreet zullen de maaltijden van morgen vandaag in deze keuken bereid worden door een gemotiveerd team van onderzoekers en koks.

De FR&D hall zal toegankelijk zijn voor iedereen die onderzoek wil doen naar de kwaliteit van maaltijdcomponenten of volledige maaltijden bereid in een grootkeuken. Onderzoekers van VIVES verbonden aan het expertisecentrum agro- en biotechnologie zullen, in samenwerking met POM West-Vlaanderen en Flanders’ FOOD, voedingsbedrijven en zorgactoren ondersteunen met hun expertise en begeleiden bij de testopzet, testuitvoering en interpretatie van de resultaten. De proefkeuken vormt slechts de eerste fase van de FR&D Hall. De FR&D Hall zal verder uitgebouwd worden met meerdere pilots die focussen op voeding en gezondheid. Midden 2022 zullen al deze pilots gehuisvest worden in de FR&D Hall in het Food Innovation Park.

Door de uitbreiding van onze apparatuur met deze FR&D hall, verrijken we onze dienstverlening naar zorgactoren en voedingsbedrijven. Door de testen in de proefkeuken te ondersteunen met analyses binnen de labo’s van VIVES, bieden we een totaalpakket dat de kennis zal vergroten en implementatie zal versnellen.

Dit investeringsproject is een initiatief van Flanders’ FOOD met de financiële steun van Hilde Crevits (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Vlaanderen), Provincie West-Vlaanderen, vzw Vlaams Huis van de Voeding, VIVES Hogeschool, ILVO, POM West-Vlaanderen, TUA West en diverse organisaties uit de zorgsector en uit de sector van bereide maaltijden.  

Ruim 10 jaar geleden startte de Provincie West-Vlaanderen een eerste reeks projecten op om vanuit Midden-West-Vlaanderen de brug te slaan tussen de voedingsindustrie en onderzoek & ontwikkeling. De opening van de FR&D hall vandaag is een mooi resultaat van die inspanningen, die op haar beurt nieuwe opportuniteiten voor de toekomst van onze voedingsindustrie uitzet.

NuHCaS ondersteunt via een systemische benadering de voedings- en gezondheidssector. Met wetenschappelijk onderzoek en samenwerking tussen beide sectoren zijn lekkere en nutritioneel evenwichtige maaltijden mogelijk. En dit met een positieve impact op de levenskwaliteit van de consument. Door nu de krachten te bundelen zal het onderzoek over deze thema’s een boost krijgen en de implementatie in de praktijk versnellen.

We zijn trots dat we vanaf de start mee kunnen bouwen aan het NuHCaS platform. Het is belangrijk dat we vanuit (West-) Vlaanderen een centrum kunnen uitbouwen voor het onderzoek naar de link tussen voeding en gezondheid. Essentieel hierbij is dat dit onderzoek geïmplementeerd wordt en het dus voor en ook door de voedingsbedrijven en zorgactoren gebeurt. De opening van de FR&D hall biedt hiervoor een uitstekende boost. We kijken ernaar uit om samen met onze partners deze piloot tot een succes te maken.”

NuHCaS, met Flanders’ FOOD, ILVO, POM West-Vlaanderen, TUA West en VIVES als stichtende leden, heeft de ambitie om uit te groeien tot een Vlaams en Europees expertisecentrum rond deze thematiek. Wil u hier graag aan meewerken of heeft u een specifieke vraag rond deze thematiek, stuur een mail naar info@nuhcas.be.

Translate »