NuHCaS platform mobiliseert €1.400.000 aan investeringen om voeding in de Vlaamse zorg te optimaliseren

Om de positieve impact van voeding op gezondheid te vergroten in Vlaanderen, investeert Vlaams minister van Innovatie en Landbouw Hilde Crevits via Flanders’ FOOD € 95.200 in infrastructuur. Deze investering omvat € 31.200 voor een MicroWavePilot en € 64.000 voor de NuHCaS Kitchen Pilot die dit jaar in gebruik worden genomen in het Huis van de Voeding in Roeselare. Bijkomende financiering vanuit EFRO voor deze infrastructuur omvat € 190.395. Ook VLAIO geeft € 996.625 steun voor collectief onderzoek.
 
“Onze investeringen in onderzoek en innovatie zorgen voor een beter leven van de Vlamingen. Voeding en gezondheid belangen ons allemaal aan, elke dag opnieuw. Door deze twee werelden nog dichter bij elkaar te brengen, kunnen we heel wat vooruitgang boeken. De investeringen die hier worden aangekondigd in het Huis van de Voeding in Roeselare, moeten leiden tot nieuwe innovatieve concepten en producten die de wisselwerking tussen voeding en gezondheid verder zullen versterken.”

Hilde Crevits,
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

Op 9 februari 2021 werd de samenwerkingsovereenkomst van het platform Nutrition Health Care System (NuHCaS) ondertekend door Flanders’ FOOD, ILVO, VIVES Hogeschool, TUA WEST en POM West-Vlaanderen. Deze partners bundelen hun krachten om via een systemische benadering de voedings-, zorg- en gezondheidssector te ondersteunen. Dit doen ze door middel van op feiten gebaseerde kennis op te bouwen en onderzoek uit te voeren naar de invloed van voeding op onze gezondheid. In dit kader zijn recent 2 infrastructuurprojecten en 1 onderzoeksproject in uitvoering gegaan die financieel ondersteund worden door Vlaanderen. Lees meer over het NuHCaS kennisplatform: www.nuhcas.be

 

“We zijn trots dat we vanaf de start mee kunnen bouwen aan het NuHCaS platform. Het is belangrijk dat we vanuit (West-) Vlaanderen een centrum kunnen uitbouwen voor het onderzoek naar de link tussen voeding en gezondheid. Essentieel hierbij is dat dit onderzoek geïmplementeerd wordt en het dus voor en ook door de voedingsbedrijven en zorgactoren gebeurt. De installatie van de eerste pilootinfrastructuur en de opstart van het eerste onderzoeksproject bieden hiervoor een uitstekende start.”

Jan Vander Stichele,
voorzitter raad van bestuur Flanders’ FOOD

 

In het Huis van de Voeding in Roeselare zorgen 2 investeringsprojecten NuHCaS Kitchen Pilot (totaalbudget 320.000 euro) en MicroWavePilot (totaalbudget 156.000 euro) voor een uitbreiding van de infrastructuur ten dienste van de voedings- en zorgsector. Provincie West- Vlaanderen investeert 40.000 euro in de Kitchen Pilot en 23.400 euro in de MicroWavePilot. Deze infrastructuur wordt gehuisvest in de nieuwe FR&D Hall (Food Research & Development Hall) waarvan de officiële opening wordt verwacht tegen de zomer. Beide investeringsprojecten zijn een initiatief van Flanders’ FOOD met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Vlaanderen), Provincie West-Vlaanderen, Huis van de Voeding, VIVES Hogeschool, ILVO, TUA West, diverse organisaties uit de zorgsector en sector van bereide maaltijden en Flanders’ FOOD. Lees meer over deze projecten NuHCaS KitchenPilot en MicroWavePilot.

“Ruim 10 jaar geleden startte de Provincie West-Vlaanderen een eerste reeks projecten op om vanuit Midden-West-Vlaanderen de brug te slaan tussen de voedingsindustrie en onderzoek & ontwikkeling. Het NuHCaS-platform is een mooi resultaat van die inspanningen, die op haar beurt nieuwe opportuniteiten voor de toekomst van onze voedingsindustrie uitzet.”

Jean de Bethune,
gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen

 

Het FoodCare project is een collectief onderzoeksproject van speerpuntcluster Flanders’ FOOD samen met ILVO en VIVES Hogeschool. Dit onderzoek startte 1 januari en ontvangt € 996.625 ondersteuning van VLAIO. Het doel is om maaltijden en maaltijdcomponenten te ontwikkelen die inspelen op specifieke voedingsbehoeften van de consument in ziekenhuizen, de zorg en thuismaaltijden. Het project zal praktijkkennis ontwikkelen en partners bij elkaar brengen om een veralgemeende, herhaalbare en opschaalbare methodiek te ontwikkelen.

“VLAIO financiert via het ‘FoodCare project’ onderzoek naar de link tussen voeding en gezondheid. We zijn ervan overtuigd dat dit praktijkgerichte en collectieve onderzoek heel wat kansen biedt om de gezondheidszorg in Vlaanderen te verbeteren. Maar naast maatschappelijke, zien we ook economische opportuniteiten voor innovatieve voedingsbedrijven die gezondere en gepersonaliseerde voedingsproducten willen ontwikkelen.”

Mark Andries,
administrateur-generaal VLAIO

 

In de eerste plaats worden voedingsverwerkende bedrijven en hun toeleveranciers betrokken. Zij zijn de belangrijkste vragende partij voor kennis en informatie hoe ze hun processen en recepturen moeten en kunnen aanpassen in functie van de noden van de eindgebruiker. Daarnaast richt dit onderzoeksproject zich op (zorg)organisaties die maaltijden produceren voor specifieke doelgroepen. Lees meer over het FoodCare project.

“Als we onze producten kunnen afleveren op een manier waarop zij er een optimale eindkwaliteit mee kunnen bereiken, vormt dit een basis voor langdurige samenwerking.”

Johan Dekeyzer,
voedingsbedrijf Dekeyzer-ossaer

 
“Doordat de ontwikkelde methoden ook (deels) uitgevoerd zullen kunnen worden door onszelf of door onze klant zal dit het overleg en de ontwikkeling van oplossingen samen met onze klanten vergemakkelijken.”

Philippe Snick,
Founder Snick EuroIngredients

 
“De ontwikkelde protocollen en methoden in FoodCare zullen ons in de toekomst helpen om de ontwikkeling van nieuwe recepturen/producten afgestemd op personen met een zorgbehoefte efficiënter te laten verlopen.”

Gunther Vanoverschelde, Ruddersstove

 
charlotte.destoop@tuawest.be
Translate »