De ministers Brouns (VL) en Adema (NL) tekenden het Memorandum of Understanding

Jaarlijks vindt er een topoverleg plaats tussen Vlaanderen en Nederland waar de belangrijkste gemeenschappelijk dossiers op de agenda staan. Op de Vlaams-Nederlandse top van 31 januari 2023 lag onder meer een versterkte samenwerking rond gezonde voeding ter tafel.

Piet Adema, Nederlands Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Jo Brouns, Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Landbouw, tekenden in het kader van de Vlaams-Nederlandse top een Memorandum of Understanding over structurele samenwerking op het vlak van voeding en gezondheid. “Vlaanderen en Nederland zijn overeengekomen om structureel samen te werken rond voedselinnovaties, dit met het oog op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de burger. De focus van deze samenwerking is gericht op de nutritionele uitdagingen in de zorgsector”, aldus Minister Brouns.

Contact:

Het Vlaamse NuHCaS-partnerschap, bestaande uit Flanders’Food, ILVO, POM West-Vlaanderen, VIVES en TUA West, engageert zich om samen met Nederlandse partners ervaring en expertise uit te wisselen. De thematiek staat niet enkel bij de nationale overheden hoog op de agenda, maar ook bij zowel de Provincie West-Vlaanderen als Euregio Scheldemond. De bereidheid tot samenwerking is groot.

Translate »