Food Innovation Park

Start bouw wetenschapspark voor voeding & gezondheid in Roeselare

Vlaams minister voor Economie & Innovatie Hilde Crevits gaf samen met Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen en Kris Declercq, burgemeester van Roeselare, de eerste spadesteek voor het eerste gebouw op het wetenschapspark ‘Food Innovation Park’ in Roeselare. Met de uitbouw van deze site investeert POM West-Vlaanderen in een nieuw state-of-the-art wetenschapspark met internationale uitstraling waar onderzoek naar voeding en gezondheid centraal staat.

Voedingscluster
Het nieuwe wetenschaps- en ondernemingspark bevindt zich op de site van Syntra West aan de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare. Het gebouw ligt tussen de REO Veiling en onderzoekserre Agrotopia en vormt zo een cluster van vooruitstrevende spelers gericht op de voedingssector. “De keuze voor Roeselare lag voor de hand. Het hart van de Vlaamse voedingsindustrie ligt in Midden-West-Vlaanderen. Met het Huis van de Voeding en het Joblabo Voeding in de Spanjestraat werken we al jaren aan een sterke West-Vlaamse voedingsindustrie”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Door nog nauwer samen te werken met de buren van de REO-Veiling en de collega’s van Inagro creëren we een unieke dynamiek waar de volledige voedingsketen, van het planten van een gewas tot het nuttigen van een voedingsproduct, in Roeselare aanwezig is.”

Evenwichtige voeding
Het Food Innovation Park zal een dynamische en duurzame omgeving creëren met internationale uitstraling en onderzoek, innovatie en ondernemerschap in de voedings – en gezondheidssector stimuleren. Onder meer door de vergrijzing stijgt de vraag naar aangepaste voeding. “Het is belangrijk dat we een sterke voedingsbodem creëren waaruit innovatieve oplossingen rond voeding en gezondheid kunnen ontstaan”, weet Jean de Bethune.

Onderzoeksinfrastructuur
De bouw van de eerste site kadert in het Europese project PROOF. Dit onderzoeksgebouw bestrijkt over twee bouwlagen een oppervlakte van 1.200m². “Met de nieuwe onderzoeks- en testinfrastructuur zullen we de relatie tussen de gezondheidstoestand van mensen, hun voedingspatronen en hun beweging kunnen screenen. Daarnaast schaffen we de nodige uitrusting aan om maaltijden te ontwikkelen die in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra of thuis opgewarmd kunnen worden”, verduidelijkt Jean de Bethune. Centraal staat de hypermoderne grootkeuken met focus op het bereiden, bewaren en het opwarmen van maaltijden met o.a. een industriële microgolfruimte. Daarnaast zal het gebouw ook labo’s huisvesten voor onderzoek naar voedselveiligheid, receptuur en smaakverbetering, een experimentele fitness en een consultatieruimte om spierkracht- en lichaamssamenstellingen te meten. Er worden ook smaakhokjes voorzien waar proefpersonen de maaltijden aan een smaak- en geurtest kunnen onderwerpen. Gezonde en lekkere voeding is essentieel om een optimale levenskwaliteit te bieden bij patiënten met een chronische zorgvraag. Zo wordt binnen het PROOF-project ook al voeding op maat ontwikkeld voor patiënten met sarcopenie en COPD.

Pilootinstallaties
“Samen met Flanders’ FOOD en VIVES bouwen we pilootinstallaties uit om voedingsbedrijven te ondersteunen in de regeneratie van maaltijden en om de bereiding en bewaring van voeding te verbeteren. Deze installaties staan ter beschikking voor ieder die aan onderzoek wil doen”, aldus Jean de Bethune. “Door de hoge nood vanuit de sector zijn de eerste pilots voorlopig gehuisvest in het Huis van de Voeding. Na oplevering van de nieuwbouw verhuizen ze naar het Food Innovation Park.”

Focus op duurzaamheid
Bij de keuze van globale aanpak en specifieke technieken speelde duurzaamheid een grote rol. Voor de warmtevoorziening maakt het nieuwe gebouw gebruik van geothermie. Er zijn mosmatten en een onderzoekstuin van VIVES voorzien op het dak om onder andere planten en bomen te kweken. Op termijn wordt het onderzoeksgebouw uitgebreid met bijkomende hubs. “Een extra bijbouw met drie bouwlagen kan perfect geïntegreerd worden”, vertelt Jean de Bethune. “We breiden op termijn nog uit met een incubator met HACCP-gekeurde productiehallen die plaats biedt aan startende en groeiende voedingsbedrijven en een bedrijventerrein voor bedrijven die werken rond dit thema. Ook een belevingscentrum waar bezoekers meer te weten komen over voeding en gezondheid en een gezondheidscentrum waar de impact van voeding op ons lichaam gemeten wordt, staan nog op de agenda.”

Vlaamse prioriteiten
Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits besluit: “Vandaag geven we niet alleen de eerste spadesteek van een heus nieuw wetenschapspark in Roeselare, het is ook het begin van een nieuwe, veelbelovende volgende stap in het onderzoek naar voeding en gezondheid. Naast gevestigde waarden zoals ‘Flanders Food’ ben ik als Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie dan ook blij met dit nieuw wetenschapspark ‘Food Innovation Park’. Het sluit mooi aan bij onze Vlaamse beleidsprioriteiten om te investeren in verschillende projecten rond gepersonaliseerde voeding en gezondheid. Geen onderzoek naar het zoveelste dieet, maar naar hoe we bijvoorbeeld patiënten met chronische longziekten op vlak van voeding best kunnen helpen en hoe we met de juiste voeding spierzwakte bij ouderen kunnen tegengaan. Onderzoek dat écht het verschil maakt. Met de oprichting van eenzelfde onderzoeksgebouw in Maastricht, bouwen we hiermee trouwens ook verder aan een mooie geschiedenis van samenwerking tussen West-Vlaanderen en Nederlands Limburg.
Oplevering van het eerste onderzoeksgebouw wordt verwacht in de zomer van 2022.

De realisatie van het eerste onderzoeksgebouw van het Food Innovation Park vloeit voort uit het project ‘PROOF’, ingediend binnen het Interreg Vlaanderen-Nederlandprogramma. Projectleider POM West-Vlaanderen werkt samen met TUA West, Katholieke Hogeschool VIVES Zuid vzw, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Brightland Campus Greenport en Universiteit Maastricht om dit project te realiseren. De kosten van het onderzoeksgebouw zijn geraamd op €2.235.830, excl. ereloon architect en excl. BTW, waarvan: €1.388.595 via het Interreg Vlaanderen-Nederland project PROOF.

Translate »