Samen naar oplossingen voor COPD- en sarcopeniepatiënten

Door een groeiend bewustzijn rond voeding en gezondheid, stijgt de vraag naar gepersonaliseerde voeding. Ook vanuit het huidige gezondheids- en zorglandschap wordt de vraag naar voeding op maat van chronisch zorgbehoevenden steeds groter. Met het PROOF-project bieden we bedrijven de kans om samen met kennisinstellingen en zorgactoren innovatieve oplossingen te creëren. De geselecteerde projecten stellen we graag voor!

In een volgende fase gaan onderzoekcentra, voedingsbedrijven en zorgactoren nu samen aan de slag in twee piloottrajecten rond spierzwakte bij ouderen (sarcopenie) en chronische longaandoening (COPD). Ook werd een traject opgestart voor de ontwikkeling van een tool die deze patiënten ondersteunt en stimuleert.

Na een intensieve screening, werden twee partnerschappen rond voeding opgestart en één rond een technologische ontwikkeling.

Partnerschap Flandria Foods – De Lovie vzw – Fysiostofberg – Hogeschool Vives Zuid vzw

Een samenwerking is opgestart tussen het voedingsbedrijf Flandria Foods, zorginstelling De Lovie vzw, revalidatiecentrum Fysiostofberg en Hogeschool Vives Zuid vzw.

Er wordt onderzocht hoe een eiwitverrijking kan geïmplementeerd worden in een halffabricaat voor soep. Dit halffabricaat is een poeder waaraan water (en indien gewenst andere ingrediënten zoals verse groenten) wordt toegevoegd. Er worden 3 verrijkte soepen ontwikkeld met daaraan gekoppelde smaakconcentraten die de basissoep de finale afwerking geeft.

Het resultaat moet een smaakvol levensmiddel zijn met hoge nutritionele waarde. De soepen kunnen volgens de gangbare keukentechnieken gemaakt worden en moeten voldoen aan de verwachtingen van de zorgsector en patiënten met sarcopenie.

De ontwikkelde halffabricaten worden aan een testpanel voorgelegd en patiënten worden nauwgezet opgevolgd aan de hand van vooropgestelde protocollen voor sensorische analyses.

Partnerschap Fijnproevers – Algemeen Ziekenhuis Delta – Universiteit Maastricht

Fijnproevers, Algemeen Ziekenhuis Delta  en Universiteit Maastricht werken samen om de energie- en eiwitdichtheid van voedingsproducten voor COPD-patiënten te verhogen. Ook het probleem van een tekort aan vitaminen en mineralen, veroorzaakt door een te lage voedingsinname, wordt onderzocht.

Opzet van de samenwerking is een kant-en-klaar voedingsproduct aangepast aan de behoeftes van COPD-patiënten, boordevol voedingstoffen die de nodige energie leveren en de weerstand van het lichaam verhogen. De smaak, textuur en eetbeleving van de patiënt staan hierbij voorop.

Een focusgroep krijgt het ontwikkelde voedingsproduct voorgeschoteld. Het ontwikkelde voedingsproduct wordt aan een focusgroep voorgelegd. Via een zorgpad zal AZ Delta de voedingstoestand van de patiënten en de effecten van de nieuw ontwikkelde gepersonaliseerde voeding monitoren.

Partnerschap BeWell Innovations – Greenhabit – Triamant – VIVES – Universiteit Maastricht

Een samenwerking is opgestart tussen de bedrijven BeWell Innovations, Greenhabit, Triamant en kennisinstellingen VIVES en Universiteit Maastricht.

Er wordt een multidisciplinair, digitaal leefpad voor patiënten met COPD en sarcopenie ontwikkeld. Dit leefpad “LifeHabit” kan toegepast worden in een thuisomgeving en zal in real-time informatie doorsturen naar zorgverstrekkers over gedrag, beweging en voedselinname van patiënten. Dit zorgt voor een betere kennis en opvolging van COPD en sarcopenie patiënten en stimuleert patiënten tot het aanhouden van hun vooropgestelde therapieschema’s.

De methodiek uit het project maakt gebruik van telemonitoring, educatie, M-health, gamification en online coaching in één digitaal ‘leeftraject’.

Het ontwikkelde platform zal zorginstellingen en woonzorgcentra toelaten om patiënten binnen zorgtrajecten nog beter op te volgen.

Translate »