Levenslang Leren in West-Vlaanderen

Eind 2019 stelde de Vlaamse regering een bedrag van 6,5 miljoen euro ter beschikking voor het West-Vlaamse hoger onderwijs. Met die middelen werden 3 nieuwe ManaMa’s (Master na Master) en 7 nieuwe postgraduaten ingericht die aansluiten bij de West-Vlaamse economische speerpuntclusters.

Opleidingen hogescholen

In dit Postgraduaat leer je bruggen slaan en verbinding maken tussen bedrijfsbehoeftes en potentiële oplossingen zonder de ethische, juridische en menselijke factoren uit het oog te verliezen. Deze opleiding heeft niet als doel technische experts af te leveren, maar wel om mensen een brede algemene kennis bij te brengen die noodzakelijk is om bruggen te kunnen leggen tussen verschillende stakeholders. Het resultaat is een T-shaped profiel dat over de silo’s heen kan adviseren en door een helikopterview opdrachten kan managen en bijsturen.

Opleiding AI translator – Postgraduaat – artificiële intelligentie | Brugge Business School

De inzet van drones is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Toepassingen in bijvoorbeeld smart farming, bouw en beveiliging zullen de komende jaren sterk toenemen. In dit  praktijkgericht postgraduaat leer je vliegende onbemande toestellen, beter gekend als drones, besturen, ontwerpen, bouwen en onderhouden. 

Postgraduaat Unmanned Aircraft Systems

Het postgraduaat dompelt je onder in de wereld van gezonde voeding. Je leert wat de impact van gezonde voeding is op je gezondheid maar gaat ook nog een stuk verder.

Welke marketingstrategieën worden gebruikt? Mogen we zomaar alles op het etiket plaatsen? Hoe kunnen we kwaliteit linken met gezondheid? Het komt allemaal aan bod.

Deze opleiding geeft je net dat tikkeltje voorsprong om als outsider goed je draai te vinden in de wereld van de voeding(sindustrie).

postgraduaat voeding en gezondheid | Hogeschool VIVES

Dit postgraduaat wil de cursisten de kennis meegeven om data te visualiseren in dashboards om de energietransitie te faciliteren.  

Vertrekkend vanuit de bedrijfsstrategie wordt de energiestrategie uitgestippeld. De focus ligt op het definiëren en operationaliseren van KPI’s. Gebouwen, machines en infrastructuur kunnen duurzaam beheerd worden aan de hand van gerichte analyses van beschikbare data. De analyses worden gebruikt om (energie)verbruiken te voorspellen en om de impact van de energie-investeringen en -optimalisaties op te volgen. Door een continue opvolging kunnen operationele en energieparameters real-time gemonitord worden. Machines en processen werken hierdoor aan optimale rendementen en verbruiken een minimum aan energie. De industriële processen worden duurzamer en de impact op het milieu wordt gereduceerd. Zo streeft de onderneming of organisatie naast een energetisch optimum ook naar economische optima.

Postgraduaat Energiemonitoring en Energietransitie | Howest

Deze complete cybersecurity opleiding combineert het geheel van offensieve technieken, defensieve technieken, build-technieken en governance. Alle technieken worden steeds behandeld met een mix van theorie en praktijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van realistische lab oefeningen. 

Het doelpubliek zijn mensen die een kennisniveau hebben dat equivalent is met dat van een vandaag afgestudeerde cybersecurity professional bachelor. Voor elk van de master classes is er een gedetailleerde beschrijving van de vereiste voorkennis. Indien nodig kunnen videolessen met deze voorkennis toegevoegd worden aan een specifiek opleidingstraject.

Programma Postgraduaat Advanced Cybersecurity | Howest

Tijdens de opleiding leer je hoe je een succesvolle digitale transformatie in een maakbedrijf kan ondersteunen. Je krijgt helder inzicht in beschikbare technologieën, processen en relevante spelers, en je bent als eerste op de hoogte van alle nieuwe evoluties. Je leert ook tools zoals Sensoring, IOT, motion, data-analyse, process artificial intelligence, cloud based data management, industrial security en netwerk riskmanagement toe te passen. 

Dit postgraduaat is een unieke samenwerking tussen Howest en VIVES en is zo opgevat dat er een directe aansluiting mogelijk is met jouw specifieke (huidige of toekomstige) werkcontext. 

Postgraduaat Digitale Transformatie in de Maakindustrie | Howest

Zit je vol innovatieve ideeën, maar kan je best wat hulp gebruiken om een goede strategie uit te werken? Dan is het postgraduaat Strategic Experience Design iets voor jou. Binnen dit traject focus je op het vinden van een innovatieportfolio dat rekening houdt met de toekomst. Op die manier kan je aftoetsen of jouw ideeën en beginnende ontwerpen passen binnen de grotere strategische context van je bedrijf/onderneming.

Strategic Experience Design | Howest

Opleidingen universiteiten

Het Postgraduate Certificate Artificial Intelligence in Business and Industry heeft als doel ingenieurs, computerwetenschappers en andere professionals de kans te geven zich te specialiseren op het gebied van AI. Deze training stelt professionals in staat om in één jaar een solide academische kennis van AI te verwerven, evenals inzicht in de domeinen van beeld en taal (computervisie / NLP) en zakelijke aspecten van AI.

Postgraduate Certificate: Artificial Intelligence in Business and Industry (Kortrijk) – KU Leuven

Deze advanced master is opgebouwd rond vier pijlers, namelijk AI Foundations, AI & Industry, AI & Business en AI & Society, waarbij elke pijler ondersteund wordt door een ander expertisedomein. De opleiding onderscheidt zich van bestaande programma’s en masters in AI door de sterke industriële en praktijkgerichte insteek. Het programma heeft veel aandacht voor de concrete toepassingen op het terrein en de interactie met het werkveld is in de invulling van het programma nooit veraf. Zo vertrekt de opleiding van concrete bedrijfscases en bestaan de docententeams ook deels uit AI-experten uit bedrijven.  

Advanced Master Artificial Intelligence in Business and Industry – Faculty of Engineering Technology (kuleuven.be)

Voedselverpakking biedt tal van voordelen op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid, vervoer, vermindering van voedselverspilling,… Dit postgraduaat past beginselen uit verschillende domeinen toe om de eigenschappen van verpakkingsmaterialen, de eisen voor voedselverpakkingen en het verpakkingssysteem te begrijpen. Het programma biedt drie keuzetrajecten zodat studenten zich kunnen richten op de kant van materialen, voedsel of duurzaamheid.

Ghent University: Postgraduate Certificate Food Packaging (ugent.be)

De MSc in Sustainable Food Packaging brengt de drie domeinen (Sustainability, Food & Packaging) samen en bereidt studenten voor op het ontwerpen en/of optimaliseren van een voedselverpakkingssysteem met een bewuste en kritische keuze van hulpbronnen en productiemethoden, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de bedrijfs- of organisatiecultuur, de missie en visie ervan, en de brede sociaaleconomische context.

Advanced Master of Science in Sustainable Food Packaging (ugent.be)

Het programma richt zich op de meest relevante en essentiële industrie 4.0  technologieën en concepten met betrekking tot operaties en onderhoud, voor een industriële productiecontext.

Je leert hoe zowel operationele als onderhoudsprocessen geoptimaliseerd kunnen worden door ze ‘slim’ te maken, met behulp van nieuwe (I4.0) technologieën. Het programma omvat technologieën die een geavanceerde digitalisering van product- en procesinformatie mogelijk maken (bijvoorbeeld slimme sensoren), technologieën die worden gebruikt bij productie en onderhoud (bijvoorbeeld cobots) en technologieën die productieapparatuur / -activa en mensen verbinden (bijvoorbeeld industriële IoT-platforms).

Dit postgraduaat wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent en de KU Leuven.

Postgraduate Certificate Smart Operations and Maintenance Industry

In de Advanced Master of Science in Smart Operations and Maintenance in Industry leer he hoe zowel operationele als onderhoudsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd door ze ‘slim’ te maken, met behulp van nieuwe technologieën zoals robotica, big data analytics, digital twins, cloud computing,…

Deze opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door KU Leuven en UGent.

Smart Operations and Maintenance in Industry (smart-om.eu)

LLL in West-Vlaanderen

Om- en bijscholingen: broodnodig LLL moet een reflex worden Het themanummer ‘KW Bedrijvig West-Vlaanderen’, verschenen op 20 mei 2022, besteedt onder meer aandacht aan de

Lees verder »
Translate »