Lessons learned uit de ervaringen met de innovatie- en valorisatietrajecten die werden ontplooid in het kader van het Smart Services Bridge project (2019-2022), gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland.

Het hoofddoel van Smart Services Bridge was de brug slaan tussen het toegepast onderzoek aan de hogescholen uit West-Vlaanderen en Zeeland en bedrijfsvragen van kmo’s/mkb’s. Gedurende de looptijd van SSB (01/09/2019 – 31/12/2022) gingen we samenwerkingen aan met 63 ondernemingen in de vorm van innovatie- en valorisatietrajecten. De trajecten bestreken uiteenlopende onderwerpen in de domeinen Energie, Life Sciences en gezondheid, Agrofood, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen en Logistiek.

Tijdens het project werd ook onderzoek gevoerd naar de manier van samenwerken tussen onderzoekers, business coaches en ondernemers enerzijds, en de projectpartners onderling anderzijds. Het rapport ‘Lessons learned uit de ervaringen met de innovatie- en valorisatietrajecten die werden ontplooid in het kader van Smart Services Bridge (2019-2022)’ belicht de lessen die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken. 

 

Translate »