Blijf leren met Universiteit Gent 🧠

Ma-na-Ma Sustainable Packaging

Dat we in een snel veranderende wereld leven, is geen geheim meer. Denk aan de coronacrisis die het adaptatievermogen van de mens tot in extremis uitdaagde. Maar ook innovaties dagen ons uit: veel jobs zoals we ze nu kennen, zullen verdwijnen of inhoudelijk transformeren. Hoe zit het dan met de houdbaarheid van onze competenties? Experten claimen dat die zelfs voor nieuwverworven competenties gevoelig zal inkorten. Blijven leren blijkt de boodschap en dat liefst levenslang. #blijfkennismaken

En of Universiteit Gent Campus Kortrijk die boodschap begrepen heeft! Volgend academiejaar (2022-2023) stomen zij studenten (en werknemers) klaar om aan de slag te gaan als expert in het duurzaam verpakken van levensmiddelen. Via een éénjarige master-na-masteropleiding speelt men in op het steeds belangrijker worden van duurzaamheid in de voedings- en verpakkingssector.

VOOR WIE?

De Engelstalige opleiding duurt één jaar en is bedoeld voor mensen die al aan het werk zijn in de voedings- of verpakkingssector. Ook net afgestudeerde Belgische internationale studenten die zich willen specialiseren in duurzame voedselverpakkingen kunnen zich inschrijven.

Iedereen met een masterdiploma komt in aanmerking, maar voldoende kennis van chemie en wiskunde is essentieel.

MODULAIR EN ENGELSTALIG

Het programma is modulair opgebouwd waardoor studenten het programma kunnen spreiden over twee of drie jaar. Lessen zullen online, hybride en on campus gegeven worden in het Engels.

NAUW CONTACT MET INDUSTRIE

Via casestudies, werkveldbezoeken en gastsprekers van bedrijven komen studenten regelmatig in contact met actuele en concrete uitdagingen in de industrie. In hun masterproef zoeken de studenten oplossingen voor een specifieke onderzoeksvraag van een bedrijf of organisatie.

De studenten zullen concrete toepassingen kunnen uittesten in het gloednieuwe onderzoeksgebouw VEG-i-TEC. Dat is een ‘levend labo’ op de UGent Campus Kortrijk dat focust op de groente- en aardappelverwerkende industrie.

MEER WETEN?
Translate »