Doe mee aan de 14e editie van de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk!
Ben jij een student die in het academiejaar 2023-2024 een eindwerk heeft geschreven over veiligheid en samenleving (onderwerp uit de ruime veiligheidssfeer)? Grijp dan je kans en dien je werk in voor de CPS-prijs! 

Het Centre for Policing and Security is een onafhankelijke vzw van vrijwilligers die het doel nastreeft samen met de politie en alle andere veiligheidsactoren gemeenschappelijk bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en problemen in de ruime veiligheidssfeer en hierbij het wetenschappelijk onderzoek, studies en publicaties over deze materie te bevorderen. 

Om haar missie te realiseren ontwikkelt het CPS een aantal initiatieven en activiteiten. Het gaat meer bepaald om:

 • Het organiseren van studiedagen en studiecycli op academisch niveau rond politie- en veiligheidsgerelateerde problemen
 • Het stimuleren en organiseren van onderzoek en studie van politie- en veiligheidsvraagstukken 
 • Het uitgeven van wetenschappelijke en praktijkgerichte publicaties.

Het CPS organiseert nu voor de veertiende keer de CPS-prijs voor het beste Nederlandstalige eindwerk (scriptie). Na dertien geslaagde edities organiseren we ook dit jaar deze jaarlijkse wedstrijd voor het beste Nederlandstalige eindwerk m.b.t. het academiejaar 2023-2024 (zoals een masterproef, een bachelorproef of een uitgeschreven opdracht die kwalitatief de vergelijking doorstaat met een eind- of afstudeerwerk) over thema’s die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving. Ook groepswerken horen daarbij. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de ruime veiligheidssfeer komen in aanmerking. Meer info over de prijs en winnaars van de vorige edities vindt u op onze website https://www.policingandsecurity.be/activiteiten/scriptieprijs/.  

De prijs bestaat uit een geldprijs van 500 euro, geschonken door het CPS en de publicatie van het eindwerk in boekvorm (uitgegeven door Uitgeverij Vanden Broele). Ook is het mogelijk dat het eindwerk op een studiedag of andere activiteit van het CPS wordt geïntegreerd indien dit past in de themazetting. De genomineerde werken zullen bovendien in de vorm van een artikel in het digitale platform Blue Connect kunnen worden gepubliceerd.

Graag geven wij u een woordje uitleg over hoe we de selectie van de prijs organiseren:

Het moet gaan om eindwerken die op het moment van de kandidaatstelling:

 • werden neergelegd bij het beëindigen van een opleiding in het hoger en universitair onderwijs alsook alle eindwerken (ook groepwerken) van professionele opleidingen in de veiligheidssector (of een uitgeschreven opdracht die kwalitatief de vergelijking doorstaat met een eind- of afstudeerwerk) gedurende het academiejaar 2023-2024 (academische bachelorproeven komen dus niet in aanmerking, eindwerken uit voorgaande academiejaren komen eveneens niet in aanmerking);
 • een quotering van 14 of meer (op 20) hebben behaald;
 • in het Nederlands geschreven zijn;
 • betrekking hebben op thema’s die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving, die de missie van het Centre for Policing and Security tot uitdrukking brengen, die vernieuwend en kritisch zijn;
 • nog niet eerder gepubliceerd zijn. Hierbij wordt zowel een papieren publicatie als een publicatie op internet bedoeld. De werken moeten origineel zijn en geen ISBN/ISSN nummer kennen.

Om als geldige inzending te worden beschouwd dient:

 • ze ons uiterlijk te bereiken op 14 november 2024 op het emailadres sec@policingandsecurity.be.  
 • ze vergezeld te zijn van:
  • Het volledige eindwerk (onbewerkt) en het geanonimiseerde eindwerk (zonder vermelding van auteur en opleidingsinstelling) in digitale versie (‘ready to print’, Word format)
  • Het gestructureerd infoformulier, volledig ingevuld (Word format). 
  • Een brief waaruit het akkoord blijkt van de student met dit wedstrijdreglement en waarmee hij/zij zich akkoord verklaart met het corrigeren van uw tekst voor publicatie in boekvorm (winnaar) of op de website van het CPS (genomineerden).
  • Een digitale kopie van het puntenbriefje, als bewijs dat het eindwerk minstens gequoteerd werd met 14/20.

Download hier de flyer en het infoformulier met de oproep voor de studenten met de voorwaarden voor deelname en het reglement voor de CPS-prijs 2022-2023. 

De winnaar zal pas bekend gemaakt worden op de prijsuitreiking op een studiedag of ander evenement van het CPS na de zomervakantie van 2024. Dit feestelijk moment zal een uitstekende gelegenheid zijn voor de studenten en onderwijsinstellingen om aan netwerking te doen. Alle organisaties die het initiatief mee ondersteunen, wordt tevens de kans geboden om zichzelf duidelijk in de kijker te plaatsen tijdens deze dag. Dit zijn echt unieke kansen voor de studenten om bekendheid te verwerven bij de start van hun carrière. Ten slotte biedt het winnen van of het genomineerd worden voor deze prijs een aantoonbare meerwaarde voor het CV en wordt gezien als een positieve referentie die van pas kan komen bij het solliciteren of verder studeren.

Mocht u meer informatie wensen over dit initiatief, dan kunt u met ons contact opnemen.
 
Nathalie Roegiers, secretaris CPS
Voor Marc Bloeyaert, voorzitter van de CPS-prijs
Centre for Policing and Security vzw
Driekoningenplein 20, 9820 Merelbeke
sec@policingandsecurity.bewww.policingandesecurity.be
Tel : +32-(0)476.20.29.40

Translate »