Tegenwoordig lijkt democratie voor ons in de Europese Unie haast iets vanzelfsprekends. Maar dat is niet altijd zo geweest.

Het is nog niet zo lang geleden dat miljoenen Europeanen geen stemrecht hadden en hun mening niet vrij konden uiten. Het kon levensgevaarlijk zijn om simpelweg anders te zijn, een andere overtuiging te hebben of een ander soort leven te willen leiden.

Democratie is een waardevol geschenk dat wij hebben gekregen van Europeanen uit vorige generaties. Zij hebben zich ingezet voor de democratie en ervoor gevochten. Nu moeten wij de democratie behouden, versterken en doorgeven aan de generaties die na ons komen.

Dit lukt het best wanneer we gaan stemmen. Hoe meer mensen stemmen, des te sterker wordt de democratie.

Dit kan van 6 tot 9 juni: Gebruik je stem. Of anderen beslissen voor jou.

Translate »