Samen eerste haalbare stappen zetten richting circulair ondernemen

Cocreatie en inspiratie tussen industrie, kennispartners en overheid is van essentieel belang voor de uitbouw van de circulaire economie in West-Vlaanderen. Tijdens de Circular Inspiration Days wordt het werkveld samengebracht om te brainstormen rond concrete thema’s die spraakmakend zijn voor de textiel- en kunststofverwerkende sector. 

Op 15 oktober presenteren we trots de resultaten van de eerste Circular Inspiration Day. Daar formuleerden we met deelnemers uit de textiel- en kunststofsector een aantal gemeenschappelijk uitdagingen over circulair productontwerp, circulaire materialen & optimalisatie van de productieprocessen. Dit resulteerden in een eerste reeks concrete samenwerkingen.

Ook op de tweede Circular Inspiration day dagen we u uit!  Stel bepaalde elementen in uw bedrijf of bedrijfsproces zoals productontwerp, materiaalkeuze of businessmodel in vraag. Koppel op deze manier duurzame innovatie aan uw businessinnovatie. Via een aantal ronde tafels helpen we u uw bedrijfsuitdaging op maat te formuleren. Vervolgens gaan experten van West-Vlaamse kennispartners aan de slag met de output van de circulaire tafels om zo samen met hen actief de uitdaging aan te gaan!

Translate »