Een nieuwe reeks projecten schoot uit de startblokken dankzij een nieuwe GTI West-Vlaanderen. De kennisinstellingen Howest, KU Leuven, UGent en VIVES zullen de komende jaren samenwerken aan 11 innovatieve projecten om de maatschappelijke uitdagingen in West-Vlaanderen aan te pakken. Ze bundelen hun krachten met het bedrijfsleven en de publieke sector om vernieuwende impulsen te geven aan de West-Vlaamse speerpuntsectoren.

GTI West-Vlaanderen

De ‘Geïntegreerde Territoriale Investering’ is een initiatief van de Europese Commissie dat binnen het programma Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling in Vlaanderen wordt uitgevoerd. Een GTI vormt een afzonderlijke enveloppe aan Europese middelen gekoppeld aan een specifieke regionale strategie. In dit geval kende het programma 25,7 miljoen euro aan Europese middelen toe aan het provinciaal economisch beleidsplan. De Europese middelen dekken hierbij 40% van de kosten, wat betekent dat er een totale investering van 64 miljoen euro wordt gerealiseerd.

Nieuwe projecten in de startblokken

Europa wenst klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Een ruim West-Vlaams partnerschap  gaat de uitdaging aan. De focus ligt op de uitbouw van technologieën op de Noordzee, waarbij het optimale gebruik van de zee cruciaal is. Het Test@Sea-project speelt hierbij een essentiële rol door te investeren in de uitbreiding van de bestaande testcapaciteit voor materialen en drones.

De ligging aan de Noordzee biedt tevens een impuls voor de opkomende dronesector. De vier kennisinstellingen grijpen gezamenlijk de kansen aan. Met het project Vertiports willen ze onderzoek en concrete toepassingen stimuleren voor de creatie van luchtbruggen met drones. Daarnaast wordt het drone-innovatiecentrum Drone Dock in Oostende versterkt met extra onderzoeks- en testfaciliteiten.

In Brugge bundelen Howest, VIVES en KU Leuven hun krachten voor de Kennisboulevard Digital Health. Door uitbreiding van hun bestaande labs en infrastructuur willen ze de samenwerking met bedrijven en zorgactoren intensiveren. Hun focus ligt op digitale oplossingen voor de zorguitdagingen, zoals de arbeidsmarktkrapte en de toenemende vergrijzing.

In het Food Innovation Park te Roeselare voorziet samenwerking tussen KU Leuven en VIVES in de verdere uitbouw van het wetenschapspark rond voeding & gezondheid. Ze ondersteunen bedrijven bij een gecontroleerde shift naar alternatieven binnen de voedingssector. Hierbij investeren ze in een veilige experimenteerruimte, labo- en pilootinfrastructuur.

UGent en Howest versterken samen VEG-i-TEC, het onderzoekscentrum voor de aardappel- en groentenverwerkende industrie in Kortrijk. Hun focus ligt op duurzaam watergebruik en een robuuster watersysteem voor een versnelde energietransitie. 

Om concurrentieel te blijven, streven productiebedrijven Manufacturing Excellence na door continu te verbeteren op het vlak van productkwaliteit, kostprijs, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Er bestaat echter geen standaardoplossing en innovatie is een iteratief en complex proces. Onderzoekers zullen via testcases bij regionale kmo’s langsgaan om processen te verbeteren, gepaste technologie in te zetten en de expertise bij hun werknemers  te verbeteren. Daarnaast wordt er ook gefocust op de optimalisatie van producten, van concept tot recycling.

Ook nieuwe materialen en recyclage blijven belangrijke aandachtspunten. Europa streeft ernaar om meer afval te recycleren tegen 2030. In West-Vlaanderen focussen de onderzoekers zich vooral op kunststof- en textielproducten. Denk hierbij aan de knopen op een jeans of het label in een T-shirt, maar ook een verpakking met plastic coating als bescherming. De focus ligt op het identificeren, slim ontmantelen en scheiden van storende componenten. Daarnaast bundelen ze de krachten om de mogelijkheden na te gaan van ecodesign om makkelijkere recycleerbare producten te ontwikkelen.

Bovenstaande projecten waren niet mogelijk zonder de intense samenwerking met POM West-Vlaanderen,  Provincie West-Vlaanderen en andere partners uit het bedrijfsleven en de publieke sector.  

Translate »