Maximilian Streicher

Als kustbouwingenieur maak ik de verbinding tussen twee dingen, namelijk de oceaan met zijn golven en stromingen enerzijds en anderzijds de gebouwen die aan de kust of ergens in het water gebouwd zijn en de processen van de oceaan ondervinden.

Het gaat vaak over de beschrijving van de golven en stromingen en hoe we deze het best kunnen modeleren om te zien hoe structuren zoals dijken, havens, golfbrekers… moeten ontworpen en gebouwd worden zodat ze voor jaren bestand zijn tegen de kracht van die golven en stromingen.

Om die inschatting te maken, gebruiken we designformules of -standaarden. Realiteit is vaak dat de gebouwen die men optrekt aan de kust geen off-the-shelve constructies zijn. Het zijn speciale gebouwen waarvan het kostenplaatje snel oploopt. Daarom willen mensen graag een model van hun ontwerp om dit effectief te onderwerpen aan echte golven. Daar kom ik met mijn expertise in actie!

We maken een schaalmodel van het ontwerp en beproeven het dan in een zogenaamde golfgoot of golfbak. Dit is eenvoudigweg een betonen goot of bak, gevuld met water, waar we golven en stromingen kunnen nabootsen. Het is hierbij belangrijk dat je op de correcte schaal modelleert. Wanneer je bijvoorbeeld te klein modelleert, kan kunnen de bewegingen van het water rond structuren zoals bouwwerken veranderen. Hierdoor kan je dus een foutief resultaat bekomen.

Wanneer een bedrijf een bepaalde structuur wenst te bouwen aan de kust of op zee kan men die structuur op voorhand testen in de faciliteiten van Gent Universiteit, bijvoorbeeld in een golfgoot of in toekomst in een golfbak. Op die manier kan men meteen zien welke impact de golven en stromingen hebben op de structuur en kan men – indien nodig – aanpassingen maken aan het ontwerp.

Het Coastal & Ocean Basin (COB) waar ik werk is in staat om realistische golfcondities na te bootsen. Zo simuleren we bijvoorbeeld een storm die om de 1.000 jaar voorkomt in België, aangezien dit een van de criteria is waaraan elk kustgebouw in België moet voldoen. Naast het modelleren van de golf- en stromingscondities, voeren we ook specifieke metingen uit. Denk bijvoorbeeld aan de krachten die inwerken op de structuur, de hoogte van de golven, stromingssnelheden, sedimenttransport… Vervolgens analyseren we ook die gegevens en adviseren we mogelijke ontwerpaanpassingen.

Zo hebben we bijvoorbeeld de kustverdediging rond het nieuwe casino in Middelkerke uitvoerig getest in de golfgoot bij Gent Universiteit. Dit prestigegebouw moet omringd worden door voldoende kustverdediging zodat er geen overstroming gecreëerd wordt die vervolgens een impact heeft op het gebouw én hinterland. Op basis van de testresultaten wordt het ontwerp dan verder ontwikkeld en gevalideerd.

Met een heel team van mensen zijn we bezig met het voorbereiden van het Coastal & Ocean Basin (COB). Dit is de nieuwe golfbak in Oostende waar we in toekomst golven en stromingen kunnen maken. Zo bestuderen we de interactie met een schaalmodel van een bouwwerk aan de kust of bepaalde drijvende structuren.

Nu is de fase aangebroken waar we de generatiesystemen zullen installeren. Zo wordt nog dit jaar de golfopwekker geïnstalleerd, alsook het stromingssysteem getest. We plannen om begin 2023 volledig operationeel te zijn.

Dit alles heeft veel voeten in de aarde. Er komt veel voorbereidingswerk en onderzoek aan te pas om tot een goed golf- en stromingsgeneratiesystem te komen. Enkel zo kunnen we garanderen dat we de meest realistische golven en stromingen kunnen nabootsen.

Dit is alleen mogelijk door de samenwerking van een team van gedreven mensen die zich inzetten om het COB operationeel te maken. Ik ben heel trots om deel uit te maken van dit team en bij te dragen tot die voorbereiding.

De grootste uitdaging is de stijging van de zeespiegel, daarover valt niet meer te discussiëren. Dit zal onze maatschappij sterk beïnvloeden en dan moeten de kustbeschermingsmaatregelen aangepast worden om ook in de toekomst het hinterland voldoende te kunnen beschermen tegen overstromingen. Daar is nog veel werk aan de winkel om tot goeie en creatieve oplossingen te komen.

Er is zoiets als ‘building with nature’ dat steeds meer aan belang wint. Je kan er altijd voor kiezen om zware structuren zoals een dijk of een muur aan de kust te zetten, maar het is misschien interessant om met de natuur te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan zeegrassen, mosselen of duinen die ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld golven te verdampen. Men gaat eigenlijk de natuur gebruiken om golven te breken en zo overstromingen te voorkomen.

Daarnaast is ook het gedeelte rond hernieuwbare energiebronnen belangrijk. Het potentiaalverschil in zeegolven, de wind en de grote beschikbare oppervlakte op zee kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan windmolens die momenteel verankerd zijn in de zeebodem. In de toekomst zouden die misschien wel kunnen zwemmen of creëren we zwemmende eilanden waar windmolens op staan en waar ook energie wordt opgeslagen. Getijden, offshore windenergie of drijvende fotovoltaïsch systemen die zonlicht omzetten in elektriciteit, maken zeker deel uit van de toekomstige energie mix omdat onze hoeveelheid fossiele brandstoffen naar beneden moet. Ik zie daarom onderzoek van dit soort structuren op zee ook in toekomst toenemen.

De oceaan. Dat is ook de reden waarom ik de switch gemaakt hebben van burgerlijk ingenieur naar kustbouwingenieur. De manier waarop je de golven en stromen kunt omschrijven, modelleren en bestuderen, vind ik heel boeiend! Niet alleen om dit theoretisch te omschrijven of in een labo te modelleren, maar ook om ernaar te kijken. Er zit daar zoveel dynamiek achter en dat vind ik een mooie omgeving om in te werken!

Daarnaast inspireren ook de klanten waarmee ik samenwerk me. Ze komen naar onze labo’s, de golfgoot en in toekomst naar het COB, en hebben een ontwerp gemaakt van iets dat ze willen bouwen. Ze willen dat dan eerst testen om te zien hoe het ontwerp zich in een realistische omgeving onder invloed van golven en stroming gedraagt. De uitkomst van die testen heeft een grote impact op het werk van de klant en om daaraan mee te dragen en mee te denken vind ik heel inspirerend!

Translate »