Onderneming of kennisinstelling gezocht

De volgende editie van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt zoomt in op West-Vlaanderen als kennisregio. Ze verschijnt pas in het najaar, maar dan wel als dubbelnummer. Want net dan wil het provinciebestuur een nieuwe ambitie en visie neerzetten voor kennisregio West-Vlaanderen. De voorbereidingsfase met analyses en bevragingen hiervoor moet in de zomer zijn afgerond. De conclusies lees je in het tijdschrift. Als de coronamaatregelen het toelaten, komt er dit najaar ook een speciaal evenement.

 📣 Jouw case in de kijker

West-Vlaanderen Werkt wil in die bijzondere editie duidelijke cases brengen. Cases van cruciale begeleiding of advies van kennisinstellingen voor ondernemers of, anderzijds, van ondernemers die een sleutelrol speelden in ontwikkelingen bij kennisinstellingen.
Wees dus niet West-Vlaams bescheiden, maar pak uit met jouw case van een kennisgedreven ontwikkeling in je werkveld. Van opvallende verbeteringen over innovatief product tot heel proces.

🔎 Je herkent jezelf?

Mail of bel dan uiterlijk 30 april naar Jan Bart Van In, hoofdredacteur West-Vlaanderen Werkt: janbart.vanin@west-vlaanderen.be – 050 40 71 29.

West-Vlaanderen Werkt kan met jouw korte intro verder aan de slag. Een selectie haalt het dubbelnummer.

Translate »