Duurzaam bouwen: werk aan de winkel

Europa heeft zich tot doel gesteld om het eerste klimaatneutrale continent te worden. De ambities van de Europese Green Deal zijn hoog: 55 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 (ten opzichte van 1990) en complete koolstofneutraliteit tegen 2050. Het is duidelijk dat alle overheden van ons land een tandje zullen moeten bijsteken om deze transitie te doen slagen.

Tegen 2050 moeten alle bestaande woningen in (West-)Vlaanderen energie-efficiënt zijn. Concreet mag de energieprestatie niet hoger liggen dan 100 kWh/m²/jaar. Daar zitten we nu nog een heel eind boven Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

West-Vlaanderen Werkt, editie 04-2020 brengt de uitdagingen hieromtrent in kaart.
We peilen onder meer naar de financiële inspanning die deze transitie zal vergen voor de huiseigenaars.

Bewust maken is de eerste, belangrijke stap. De Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen sloegen de handen in elkaar voor de opstart van Acasus. Het provinciaal centrum is het aanspreekpunt voor particulieren, bouwbedrijven en lokale besturen die meer willen weten over duurzaam bouwen.
In dit themakatern zet West-Vlaanderen Werkt ook enkele grensverleggende en markante bouwprojecten in de kijker.
Het West-Vlaamse bedrijfsleven investeert zwaar in de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken om onze huizen en appartementen energiezuiniger te maken. Denk maar aan isolatie, ventilatie, opslaan van hernieuwbare energie in thuisbatterijen, intelligente sturing van ventilatie- en verwarmingssystemen, waterbesparende sanitaire installaties enzovoort. Ook die innovaties komen ruim aan bod.

Translate »