Hoe sterk is de eenzame starter?

Starters (& nesten) in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen Werkt 2022, nr. 2

West-Vlaanderen is een vruchtbare bodem voor nieuwe ondernemersinitiatieven. Bovendien blijkt die felle startersdynamiek nogal coronabestendig te zijn. Ondanks de ingrijpende destructieve impact van de pandemie op heel wat economische sectoren, is het aantal nieuw opgerichte bedrijven in onze provincie, maar ook in gans Vlaanderen, blijven toenemen in 2020 en 2021.

In dat laatste jaar manifesteert het aantal ‘nieuwkomers’ zich zelfs op het hoogste niveau sinds lange tijd.

Dat is uiteraard goed nieuws voor ons economisch bestel. Het zegt iets over de veerkracht en de wendbaarheid van onze aspirant-ondernemers.

Het themakatern van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt over starters gaat dieper in op dat markante fenomeen. Er is ook aandacht voor de omkadering van de West-Vlaamse starters door Start & GO van POM West-Vlaanderen. We staan stil bij de steeds talrijkere West-Vlaamse ‘startersnesten’, zoals de Werkpanden en de private ondernemingscentra.

West-Vlaanderen Werkt biedt een podium aan een hele reeks starters, actief in zeer diverse sectoren, en polst naar het parcours dat ze daarbij hebben afgelegd.

 

Translate »