Informatieportaal Kenniswest.be vormt digitale poort voor kennisregio West-Vlaanderen

Het gloednieuwe informatieportaal KennisWest.be vormt de digitale poort voor West-Vlaanderen als kennisregio. Onder de noemer ‘Van info tot inzicht’ stelt www.kenniswest.be sociaal-economische informatie over West-Vlaanderen op een gebruiksvriendelijke manier voor iedereen gratis beschikbaar. Het nieuwe portaal vervangt het Kennisplatform Economie.

Op het nieuwe portaal, dat gegroeid is uit de WES-bibliotheek (West-Vlaams Economisch Studiebureau), zijn reeds 56.000 items te vinden over de sociaal-economische ontwikkelingen in de provincie, met focus op vooral grondgebonden materie, en dat sinds 1950. Dat gaat van ondernemen tot duurzaamheid, van mobiliteit tot onderwijs. Ook heel specifieke informatie over en voor West-Vlaanderen is raadpleegbaar, zoals de Noordzee-economie en lokaal beleid.

Kennispartner
Met het nieuwe informatieportaal versterkt de Provincie West-Vlaanderen haar rol als kennispartner voor lokale besturen, kennisinstellingen en andere organisaties en actoren. Hiermee wil ze haar ambitie, om uit te groeien naar een volwaardige kennisregio, verder waarmaken.

Informatie evolueert
Alle informatie wordt deskundig geselecteerd en dient om ondernemers, onderzoekers en onderwijsmedewerkers, studenten, beleidsmensen en beleidsmedewerkers van verschillende overheden dagelijks te ondersteunen met actualiteit, documentatie, kennis en inlichtingen over de provincie West-Vlaanderen. De collectie is steeds in evolutie en bewaart enkel relevante en kwalitatieve informatie.

Statistieken, projectinfo en actualiteit over het lokale beleid kunnen gemakkelijk opgezocht worden via de kaart van West-Vlaanderen of via gerichte zoekcriteria. KennisWest.be haalt informatie uit zeer verscheiden bronnen zoals: 12 dag- en weekbladen, 58 tijdschriften en 139 jaarrapporten. Bovendien worden ruim 100 organisaties en kennistools (bv. Statbel, Provincies in Cijfers, Vilt, …) opgevolgd. Uit al deze bronnen worden dagelijks kwalitatieve updates ontwikkeld en verspreid.

Het platform bevat ook een alfabetisch overzicht van een groot aantal West-Vlaamse ondernemingen en unieke bewaarreeksen zoals alle edities van het socio-economische tijdschrift ‘West-Vlaanderen Werkt’.

Kennisfestival
Kennis valoriseren, creatief ondernemen en innoveren blijft hoe dan ook mensenwerk. Om dat te stimuleren komt er in de nabije toekomst een kennisfestival met de bedoeling om de interacties tussen de kenniswerkers en de kennisorganisaties te versterken.

Translate »