Opleiding versterkt kennispotentieel rond Blue Energy

Offshore windenergie ontwikkelt zich snel in België en Europa. De industriële schaalvergroting is een feit en de productiekost evolueert naar een kostenconcurrerende bron in onze energiemix. België bekleedt momenteel een 4e plaats op de wereldranglijst wat betreft de geïnstalleerde infrastructuur. En het beste moet nog komen, namelijk een voortgezette opleiding om het kennispotentieel rond Blue Energy nog meer te benutten en te laten groeien!

Deze opleiding werd ontworpen om een grondige expertise en operationele kennis van alle fasen van offshore windenergie aan te bieden. De cursisten zullen een brede en actuele kennis verwerven over technologie, financiering, veiligheid, beveiliging, ecologie & randvoorwaarden van offshore windparken gedurende hun gehele levensduur.

De cursus is onderverdeeld in 5 modules: na een kwalitatieve beschrijving in de eerste module biedt module 2 een technologische basis in de offshore windpakketten. Module 3 bouwt verder op deze module en geeft een diepgaand inzicht in de dynamiek van offshore windenergie. De vierde module behandelt niet-technologische onderwerpen zoals financiering, milieu-impact en mitigatie en juridisch kader. De laatste module combineert een prospectie voorbij de horizon (naar huidige en toekomstige innovatie in offshore-windenergie) en industriecasussen.

Na afloop van de cursus zullen de deelnemers een brede offshore-kennis hebben, zowel vanuit een internationaal perspectief als vanuit het oogpunt van de sterke punten van de Belgische offshore-windenergie-industrie en de academische wereld

Translate »