Expertgroepen

Expertengroepen

TUA West focust op het versterken van de vijf belangrijkste kenniswerven in West-Vlaanderen: Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen, Voeding en Zorg.

Via de expertengroepen zorgt TUA voor samenwerking met en tussen hoger onderwijsinstellingen en onderzoekscentra binnen de provincie en voor een vlotte doorstroming van kennis naar de bedrijven.

Per kenniswerf is er een thematische expertengroep die samengesteld is uit onderzoekers van de verschillende West-Vlaamse kennisinstellingen. De expertengroepen kijken ook over de inhoudelijke schotten heen: cross-sectorale innovatie staat immers garant voor de beste resultaten.

Op basis van de aanwezige expertise en infrastructuur worden projecten opgezet met een meerwaarde voor de West-Vlaamse topsectoren. Een belangrijke opdracht van de expertengroep is het zoeken naar externe financieringsmiddelen om deze projecten te kunnen realiseren.

  • Acties ondernemen om de thematiek van de kenniswerf meer op te nemen in het lopende onderwijscurriculum, bijvoorbeeld via het aanreiken van thema’s voor bachelor- of masterproeven, via het aanbieden van stageplaatsen, via summer schools of postgraduaatopleidingen.
  • Coördineren van opdrachten (zoals bv. beursbezoeken) en de communicatie en ondersteuning van evenementen die de aandacht op de sector vestigen.
  • Via het online vragenplatform Kenniswijzer worden kennis- en onderzoeksvragen geregistreerd die aan alle kennisinstellingen in de provincie worden voorgelegd. Zo houden kennisinstellingen een vinger aan de pols omtrent de vragen die leven in hun vakgebied. 
Translate »