4 jaar lang ondernemerschap stimuleren

Protopitch 3.0 is een Europees project waar de economische ontwikkeling van start-ups in de sector van digitale beeldbewerking en creatieve industrieën centraal staat. De partners Pictanovo, LME, OC West, TUA West en Wap’s Hub blikken tevreden terug op 4 jaar vol Boostcamps, Boostpitches en Boost Businesses.

Het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen project PROTOPITCH 3.0 biedt gemeenschappelijke begeleidingstools aan in de 3 regio’s met als doel ondernemers in de creatieve en culturele industrie te begeleiden bij het aangaan van hedendaagse uitdagingen:
  • BOOSTCAMP: Aanmoedigen van ondernemerschap en stimuleren van de opkomst van ondernemingsprojecten
  • BOOSTBUSINESS: Begeleiden van ondernemingen in de creatieve industrie
  • BOOSTPITCH: Jonge ondernemers uitdagen via een pitchwedstrijd
Boostcamp | Uitwerken van een bedrijfsidee
 
 
In de afgelopen 4 jaar organiseerden we met Protopitch drie maal het Boostcamp waar jonge ondernemers drie dagen de tijd kregen om een bedrijfsidee te bedenken en uit te werken. In deze drie edities werden 136 jonge ondernemers begeleid en 49 projecten voorgesteld. “Wat ik hier geleerd heb, is eerst en vooral om samen te werken in een team, vanuit verschillende ideeën.”, aldus Alexandre Desbiens, deelnemer in 2017, “Het is net die diversiteit die onze complementariteit versterkt. Daarnaast worden we ook ondersteund door coaches die ons met hun goeie vragen stimuleren om verder te denken.”

 

Boostbusiness | Intensieve begeleiding

Boostbusiness biedt startende ondernemingen begeleiding op maat door ervaren coaches. Op basis van de noden die tijdens een intakegesprek worden vastgesteld, koppelen we de onderneming aan een pool van experten op vlak van (digitale) marketing, strategie, juridisch advies, financiering en internationalisering. “Het is van cruciaal belang dat je je als startende onderneming laat omringen door mentoren, door mensen met heel veel ervaring”, zegt Marie Van Den Broeck, “want uiteindelijk kom je terecht in volledig nieuwe wereld, namelijk de wereld van de ondernemers.”

 Boostpitch | Pitchwedstrijd

Tijdens de drie edities van Boostpitch werden 96 projecten gepitcht. Jonge ondernemers perfectioneerden hun pitch onder begeleiding van coaches en ervaren rotten in het vak. Voor veel ondernemers was Boostpitch een eerste gelegenheid om hun onderneming voor te stellen aan een groot publiek. De 2020-editie werd getekend door corona en trok radicaal de digitale kaart. Je kan de volledige wedstrijd hier herbekijken.

Toekomstperspectief

4.100 geïnformeerde start-ups, 100 voorgestelde bedrijfsideeën en 18 gerealiseerde projecten, 150 gecontacteerde experten, 90 gecoachte ondernemers, 40 vormingssessies, 26 samenwerkingen en een tevredenheidsscore van 82%.

Met die cijfers kijkt het projectconsortium tevreden terug. “Het was een zeer geslaagd en complementair partnerschap.”, zegt Emmelie Houzet, projectcoördinator van TUA West, “Afgelopen 4 jaar hebben we een uitgebreid netwerk rond ondernemerschap in de culturele een creatieve sector uitgebouwd. We kijken dan ook hoopvol naar de toekomst en maken plannen voor een vervolgproject.”

Translate »