Zet uw expertise in om chronische ziektes tegen te gaan. Gepersonaliseerde voeding in combinatie met screening en monitoring technologie, biedt oplossingen voor mensen met een chronische zorgvraag. Zoekt u mee naar oplossingen, samen met voedings- en technologiebedrijven?

De partners van het PROOF-project zoeken zorgactoren die samen met kennisinstellingen en voedings- of technologiebedrijven een cocreatietraject willen opstarten voor de ondersteuning van mensen met een chronische spier- of longziekte. Brainstormsessies met zorginstellingen in Vlaanderen en Nederland in februari 2020 brachten de zorgnoden duidelijk in kaart.

Cocreatie = gericht inspelen op de noden van uw zorgvragers.

 

Het PROOF-project biedt zorgactoren de mogelijkheid om hun expertise te combineren met de kennis van voedingsbedrijven en/of technologiebedrijven.

Cocreatie met voedingsbedrijven

Door als zorgorganisatie deel te nemen aan een cocreatietraject met voedingsbedrijven, zet u uw expertise in om samen met bedrijven en wetenschappers voedingsproducten op maat van uw zorgvragers te maken. U krijgt de kans om input te geven over de eisen waaraan de voeding moet voldoen. Daarnaast kunnen zorgorganisaties een belangrijke rol spelen bij het testen van de ontwikkelde producten.

Zo wordt de meerwaarde – voor patiënt, bedrijf en zorgorganisatie – van nieuw ontwikkelde producten snel duidelijk.

Cocreatie met technologiebedrijven

U kunt als zorgorganisatie ook deelnemen aan een cocreatietraject met technologiebedrijven. Op deze manier zet u uw kennis in om te bouwen aan een technologische oplossing (wearable, slimme apparaten, sensoren …) die u en uw patiënten ondersteunt op een vraaggedreven manier. U krijgt de kans om samen met wetenschappers en technologiebedrijven een tool of technologie te ontwikkelen die het (voedings-)profiel van de patiënt in kaart brengt. Indien gewenst kan u de tool testen. De technologie kan ook worden ingezet voor screening, monitoring of coaching van uw zorgvragers.

 
Translate »