Als belangrijkste economische motor van België zorgt de haven van Antwerpen en Zeebrugge voor 73.000 directe jobs. Om de motor draaiende te houden, is het belangrijk dat deze jobs ingevuld blijven.

Port of Antwerp-Bruges heeft samen met enkele partners een actieplan uitgetekend om de haven beter bekend te maken bij het ruime publiek en de vele troeven van de haven nog meer te kunnen uitspelen bij jongeren, werkzoekenden, omwonenden,… TUA West maakt deel uit van het partnerschap om samen met de West-Vlaamse (hoger) onderwijsinstellingen na te gaan hoe de samenwerking tussen (hoger) onderwijs en de haven van Zeebrugge kan worden versterkt.

Het actieplan wil in eerste instantie bijdragen aan een oplossing om het zeer grote aantal openstaande vacatures bij de havenbedrijven ingevuld te krijgen. Bovenaan de prioriteiten stond daarom de ontwikkeling van een digitaal platform waarop alle vacatures in de haven en andere relevante info kunnen worden gebundeld. Eerder dit jaar bleek immers uit een onderzoek van VDAB, Provincie Antwerpen en Havenbedrijf Antwerpen-Brugge dat de diversiteit aan kansen en mogelijkheden qua jobs nog te weinig bekend is en dat er nood is aan één centraal platform waar het aanbod havenbreed samenkomt. Dat punt is er nu en heet Havenjobs.

Met de lancering van Havenjobs op 19/04 werd het startschot gegeven voor een grootschalige promotiecampagne rond de haven met verschillende acties en evenementen. Daarbij ligt de focus van TUA op samenwerking tussen hoger onderwijs en de bedrijven uit de haven.

 

Translate »