Blijven investeren in West-Vlaanderen

Het moment waarop West-Vlaanderen Werkt 1-2020 – Investeren in West-Vlaanderen – van de persen in de drukkerij rolde, brak de coronacrisis in al haar hevigheid los. De COVID-19-pandemie maakt abrupt een (voorlopig) einde aan een periode van economische hoogconjunctuur.

De Provincie wil mee-investeren in een versnelde heropstart van het economische leven. Het provinciebestuur heeft een aantal solidariteitsacties en een pak initiatieven uitgewerkt die kaderen binnen een globaal provinciaal socio-economisch relanceplan. We hopen dat de heropstart van onze economie van die aard zal zijn dat er snel weer aansluiting gevonden kan worden met de situatie van voor de coronacrisis.

Die bloeiperiode kenmerkte zich onder meer door een spectaculair investeringsritme in West-Vlaanderen, zoals blijkt uit dit nieuwe nummer van West-Vlaanderen Werkt. De bedrijfsinvesteringen klommen in onze provincie in 2019 op naar de markante piek van bijna vijf miljard euro. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2018 en van 17% ten opzichte van 2017. Welke bedrijven waren de West-Vlaamse investeringskampioenen? Hoeveel investeerden de toppers uit de non-profitsector?

Dit en nog veel meer lees je in de nieuwe editie van West-Vlaanderen Werkt.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ontdek meer...

Hoe ‘gezond’ zijn de West-Vlaamse ziekenhuizen

De elf West-Vlaamse algemene ziekenhuizen vormen het zwaartepunt van de zorgeconomie in de kustprovincie. Ze bieden samen 6.466 erkende ziekenhuisbedden. Als werkgever voor ruim 18.000 medewerkers in loondienst (15.000 in voltijdse equivalenten) en met 1.760 zelfstandige artsen, realiseerden zij in 2018 2,1 miljard euro omzet. In de periode 2017-2018 investeerden

Lees verder
Translate »